Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn

De gemeenten op de Noord-Veluwe zorgen ervoor dat alle inwoners zoveel mogelijk meedoen aan de samenleving. Zelfstandig, of anders geholpen door familie, vrienden of bekenden. Als dat door omstandigheden niet kan, zorgen de gemeenten voor ondersteuning.

Basismobiliteit

Voor gemeenten op de Noord-Veluwe is de bereikbaarheid van voorzieningen een essentieel onderdeel van de leefbaarheid. Regio Noord-Veluwe (RNV) is daarom betrokken bij plannen ter verbetering van openbaar vervoer in de regio. Vanaf 1 januari 2017 is Regiotaxi Gelderland overgaan in regionale basismobiliteit ViaVé. De provincie richt zich hiermee op het kernnet van het openbaar vervoer. Voor de klant is er weinig veranderd. Vanaf 1 januari 2017 biedt ViaVé ritten van dezelfde kwaliteit en hetzelfde gemak als de reiziger gewend was. Vanaf 1 juli a.s. zal het routegebonden vervoer (leerlingenvervoer/bus- en gymvervoer) ook bij ViaVé ondergebracht.

Samen maken wij...

Samen maken wij... was het leer- en inspiratietraject van inwoners en overheden op de Noord-Veluwe. Doel van dit project - dat onderdeel was van het Regiocontract 2012-2015 - was leren en ervaren op welke manier overheid en inwoners anders en beter met elkaar kunnen samenwerken.

Samenwerking rondom ouderen

Op de juiste plek kwalitatief goede zorg en ondersteuning bieden voor kwetsbare ouderen. Dat is het doel van de gemeenten op de Noord-Veluwe en Zeewolde, huisartsen, thuiszorgaanbieders en ziekenhuis St Jansdal. Om dit te bereiken werken de partijen samen op basis van het programma Integrale ouderenzorg Noordwest-Veluwe en Zeewolde.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Bij de voorbereidingen en de inkoop van maatwerkvoorzieningen werken de gemeenten op de Noord-Veluwe en Zeewolde samen. Ook delen gemeenten hun ervaringen in regionaal verband.

Meer informatie

Contactpersoon