Wonen

Wonen

De gemeenten in de regio Noord-Veluwe werken samen op het terrein van wonen, ook wel volkshuisvesting genoemd. Dikwijls neemt ook de gemeente Epe deel aan de samenwerking. Regio Noord-Veluwe (RNV) heeft een regionale woonvisie opgesteld die als uitganspunt dient voor de lokale woonvisies. De woonvisie maakt duidelijke waar de gemeenten gezamenlijk en afzonderlijk naar toe willen.

Regionale woonvisie

De regionale woonvisie kent vier thema’s:

  • duurzaamheid;
  • wonen-welzijn-zorg;
  • de potentie van de bestaande woningvoorraad;
  • woningmarkt in beweging.

De thema’s houden regionale en lokale actiepunten in. Bij woningmarkt in beweging gaat het onder andere om het regionaal woningbouwprogramma (zie onder), het uitwerken van de intentieverklaring huisvesting voor arbeidsmigranten en de monitoring van beide onderdelen.

Voortbordurend op de regionale woonvisie hebben intussen nagenoeg alle gemeenten een lokale woonvisie opgesteld. De gemeenten hebben hun lokale woonvisie beschikbaar gesteld via hun eigen website. Op basis van de regionale woonvisie is het onderstaande bouwprogramma tot stand gekomen. De gemeenten weten zo precies wat er de komende jaren van hen wordt verwacht om gezamenlijk de lokale en regionale kwantitatieve behoefte in te vullen.

  Lokale behoefte (bandbreedte)
Gemiddelde waarde (2014) Maximaal (dec. 2016)
Elburg 580 - 790 685 754
Ermelo 1.030 - 1.350 1.190 1.309
Harderwijk 2.170 - 3.060 2.615 2.877
Hattem 430 - 520 475 523
Heerde 620 - 750 685 754
Nunspeet 830 - 940 885 974
Oldebroek 560 - 850 705 523
Putten 650 - 1.010 830 754
Totaal 6.870 - 9.270 8.070 ca. 8.850

 

Tabel: verdeling bouwopgave tot en met 2024

Woonruimteverdeling

De regionale woningcorporaties voeren de woonruimteverdeling uit op basis van de regionale richtlijnen die door de gemeenten en RNV zijn opgesteld. Bindingseisen bij de verdeling van goedkope woonruimte worden sinds 1 juli 2015 niet langer gesteld. Begin 2016 zal naast de bestaande verdeelwijze een lotingsmodule worden geïntroduceerd voor de verdeling van een deel van de vrijkomende woningen.

In alle regiogemeenten worden de huurwoningen op dezelfde manier toegewezen. Meer informatie hierover is te vinden op de website van Huurportaal Noord-Veluwe en op de websites van de woningcorporaties in de regio. Vrijkomende woningen in de gemeenten Hattem, Heerde en Epe zijn alleen te vinden op de website van woningcorporatie Triada.

Regionale urgentie- en bezwarencommissie woonruimteverdeling

RNV verzorgt het secretariaat van de regionale urgentie- en bezwarencommissie woonruimteverdeling. U kunt via het algemene telefoonnummer van RNV contact opnemen met de secretariaten van beide commissies. De urgentie- en bezwarencommissie verrichten hun werk over het algemeen in de anonimiteit. U kunt daarom geen rechtstreeks contact opnemen met leden van deze organen.

Regionale urgentie- en bezwarencommissie woonruimteverdeling

RNV verzorgt het secretariaat van de regionale urgentie- en bezwarencommissie woonruimteverdeling. U kunt via het algemene telefoonnummer van RNV contact opnemen met de secretariaten van beide commissies. De urgentie- en bezwarencommissie verrichten hun werk over het algemeen in de anonimiteit. U kunt daarom geen rechtstreeks contact opnemen met leden van deze organen.

Klachten over de woonruimteverdeling

De gezamenlijke woningcorporaties kennen verder een klachtenadviescommissie. Deze commissie neemt sinds kort alle klachten in behandeling die te maken hebben met de inschrijving voor een woning en de toewijzing van woningen (bejegening, evidente herstel fouten. Bij een klacht kan de betreffende corporatie u verder helpen.

Meer informatie

Contactpersoon