Water

Water

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten werken samen op het werkterrein Water. Het doel van deze samenwerking is: kosten besparen, het leefmilieu verbeteren en de dienstverlening aan de burgers vergroten.

In het Bestuursakkoord Water (BAW, 2011) hebben de Vereniging van Nederlandse gemeenten, de Unie van Waterschappen, de Provincies en de Verenigde Waterbedrijven met het Rijk afspraken gemaakt over een doelmatige samenwerking binnen de afvalwaterketen. Deze afspraken moeten onder meer leiden tot een besparing van afvalwater, oplopend tot € 380 miljoen per jaar in 2020 in heel Nederland. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de verbetering van de kwaliteit van de riolering en over de (vermindering van de) kwetsbaarheid van met name de kleinere gemeenten.

Regionale samenwerking

Sinds 2006 werken de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten samen met Waterschap Vallei en Veluwe. Deze regionale samenwerking in de afvalwaterketen is in 2013 vastgelegd middels een bestuurlijk samenwerkingsdocument.

Meer informatie

Contactpersoon