Verkeer en Vervoer

Verkeer en Vervoer

De toenemende verkeersdrukte in Nederland heeft ook in de regio Noord-Veluwe gevolgen voor de bereikbaarheid van belangrijke bestemmingen en de veiligheid van verkeersdeelnemers. Regio Noord-Veluwe (RNV) maakt zich daarom sterk voor een bereikbare regio die verkeersveilig is, vriendelijk is voor fietsers en waar het gebruik van het openbaar vervoer wordt gestimuleerd.

Integrale aanpak

Er is een Mobiliteitsagenda opgesteld om de verkeers- en vervoersvraagstukken integraal aan te pakken. Hierin worden de plannen en de projecten van de regio Noord-Veluwe en de provincie Gelderland weergegeven op de terreinen van onder andere openbaar vervoer en fietsvoorzieningen, het verbeteren van de bereikbaarheid, leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

De belangrijkste verkeers- en vervoersdoelstellingen:

  • uitvoeren van de Mobiliteitsagenda;
  • goede en veilige fietspaden en fietsvoorzieningen;
  • gebruik van openbaar vervoer stimuleren;
  • een passende vorm van openbaar vervoer voor alle potentiële reizigers;
  • een bereikbare regio;
  • een verbeterde regionale verkeersveiligheid.

Meer informatie

Contactpersoon