Sportvisie Noord-Veluwe

Sportvisie Noord-Veluwe

De Noord-Veluwe presenteert zich als de regio voor outdoor sporten en bewegen. Ruimte, rust en ligging zijn de ideale uitgangspositie om bij sportbeoefening de finishlijn niet te trekken bij de gemeentegrenzen. In de sportvisie Noord-Veluwe Sport! staan de ambities voor de komende jaren. Met de inzet van sport willen de gemeenten de vitaliteit van de inwoners bevorderen, talentbegeleiding faciliteren en de economische uitstraling en leefbaarheid van de regio vergroten.

De hoofdthema's van de sportvisie Noord-Veluwe Sport! Vitale samenleving, Excellente prestaties en Economische uitstraling zijn sterk met elkaar verbonden. De thema's sluiten bovendien aan bij de regionale omgevingsagenda.

Lokale meerwaarde gezamenlijke sportvisie

Voor de gemeenten is het lokaal beleid het uitgangspunt. Afhankelijk van hun eigen prioriteiten maken de gemeenten de afweging met welke ambities ze meedoen. Het gaat dan om de keuze welke samenwerkingsvormen een tastbare meerwaarde opleveren. Dit betekent dat de samenwerking per fase en per ambitie in vorm, inhoud en samenwerkingspartners kan verschillen.

Subsidie provincie op basis van Gelderland Sport

Noord-Veluwe Sport! staat in het licht van de sterk gegroeide aandacht voor de waarde van sport en bewegen voor de samenleving. Het samenwerkingsprogramma sluit aan bij de plannen van de provincie om richting 2020 op het gebied van sport het beste uit Gelderland te halen.
In de aanloop naar 2016 hebben de Noord-Veluwse gemeenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid subsidie aan te vragen waarmee nu uitvoering wordt gegeven aan een aantal ambities uit de sportvisie. Ook de komende jaren willen de gemeenten weer gezamenlijk optrekken en van de regeling gebruik maken om bestaande, maar ook nieuwe ambities te realiseren.

Meer informatie

Contactpersoon

De hoofdthema's van de sportvisie Noord-Veluwe Sport! Vitale samenleving, Excellente prestaties en Economische uitstraling zijn sterk met elkaar verbonden. De thema's sluiten bovendien aan bij de regionale omgevingsagenda.

Lokale meerwaarde gezamenlijke sportvisie

Voor de gemeenten is het lokaal beleid het uitgangspunt. Afhankelijk van hun eigen prioriteiten maken de gemeenten de afweging met welke ambities ze meedoen. Het gaat dan om de keuze welke samenwerkingsvormen een tastbare meerwaarde opleveren. Dit betekent dat de samenwerking per fase en per ambitie in vorm, inhoud en samenwerkingspartners kan verschillen.

Subsidie provincie op basis van Gelderland Sport

Noord-Veluwe Sport! staat in het licht van de sterk gegroeide aandacht voor de waarde van sport en bewegen voor de samenleving. Het samenwerkingsprogramma sluit aan bij de plannen van de provincie om richting 2020 op het gebied van sport het beste uit Gelderland te halen.

In de aanloop naar 2016 hebben de Noord-Veluwse gemeenten gebruik gemaakt van de mogelijkheid subsidie aan te vragen waarmee nu uitvoering wordt gegeven aan een aantal ambities uit de sportvisie. Ook de komende jaren willen de gemeenten weer gezamenlijk optrekken en van de regeling gebruik maken om bestaande, maar ook nieuwe ambities te realiseren.

Meer informatie

Contactpersoon