Sociale Werkvoorziening

Sociale Werkvoorziening

Ruim duizend mensen op de Noord-Veluwe hebben een baan op basis van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. Zij krijgen, op vrijwillige basis, hulp bij het vinden van een betaalde baan die past bij hun mogelijkheden. Het UWV Werkbedrijf bepaalt via een indicatie wie hiervoor in aanmerking komt.

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw. De regiogemeenten en gemeente Nijkerk hebben deze taak ondergebracht bij Regio Noord-Veluwe (RNV). De praktische uitvoering van de Wsw is in handen van de Inclusief Groep NV. RNV is enig aandeelhouder van Inclusief Groep.

De Inclusief Groep begeleidt mensen naar zo regulier mogelijk werk. De Inclusief Groep biedt werkzoekenden kansen op een werkplek, waar ze zich optimaal kunnen inzetten en ontplooien. Een plek waar de loonwaarde zo hoog mogelijk is en waar ze een salaris verdienen dat past bij de functie. Het maakt niet uit of dit werk is in de eigen werkbedrijven of bij reguliere bedrijven.

De Dienst Sociale Werkvoorziening Noordwest-Veluwe (DSW) is opdrachtgever voor de uitvoering van de wet. Het dagelijks bestuur van de DSW wordt gevormd door de bestuurscommissie: de wethouders Sociale Zaken van de deelnemende gemeenten. De bestuurscommissie vergadert eenmaal per kwartaal. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Meer informatie

Contactpersoon