Samen maken wij...

Samen maken wij...

Dit project was onderdeel van Regiocontract Noord-Veluwe 2012-2015.

Ruim anderhalf jaar lang zijn inwoners, ambtenaren en bestuurders aan de slag gegaan met het invulling geven aan het thema burgerkracht. De ervaringen van de afgelopen periode hebben geleerd dat het leer- en inspiratietraject ‘Samen maken wij...’ een blijvende verbetering kan opleveren van het democratisch functioneren van het lokale bestuur. De deelnemers hebben hun inzichten en aanbevelingen gebundeld in het verslag ‘Samen maken wij... het vervolg’.

Wie deden er mee?

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Het project werd uitgevoerd onder regie van Regio Noord-Veluwe en werd mede gefinancierd door de provincie Gelderland.

Werkplaatsen

De deelnemers werkten in ‘werkplaatsen’ aan vier thema’s: communicatie, cultuuromslag, omdenken en de relatie tussen lokale overheid en inwoners. De opgeleverde inzichten werden vertaald in concrete producten, zoals een handleiding, een stappenplan, een methodiek, een workshop en bijvoorbeeld de ‘plancaravan’. Alle producten helpen om toekomstige burgerinitiatieven succesvol aan te pakken.

Projecten

In de regio zijn er daarnaast uiteenlopende projecten gestart en – hoewel er geen eenduidige meetlat is – succesvol afgerond. Hoewel de aanpak varieerde en het initiatief vaak bij de gemeenten lag, was het thema burgerkracht ook hierbij de rode draad. Met de geboekte resultaten kunnen verdere initiatieven tot ontplooiing komen. De afronding van de uiteenlopende projecten kent geen finishlijn. Een leerproces houdt in dat de leermomenten gebruikt worden voor een waardevol vervolg.

Samen doorgaan

Samen de leefbaarheid aangenamer maken is een proces van leren, ervaren en elkaar inspireren. Het zorgt voor een versterking van de betrokkenheid van de inwoners. Deze andere manier van werken blijkt vruchtbaar. Maar visie en doorzettingsvermogen zijn vereist om de ontgonnen grond vruchtbaar te houden.

Hoewel de bijdrage op basis van het Regiocontract 2012-2015 ten einde is, zien veel deelnemers geen aanleiding om te stoppen met hun inspanningen. Dat geldt voor de inwoners die zich vanaf het eerste moment betrokken voelden, maar ook voor ambtenaren die gelijkgestemden onder hun collega’s wisten te vinden. Beide groepen voelen zich gesterkt door de ambassadeursrol van de bestuurders Doret Tigchelaar (wethouder gemeente Hattem) en Willem Krooneman (wethouder gemeente Elburg).

Meer informatie

Contactpersoon