Ruimte en Wonen

Ruimte en Wonen

Regio Noord-Veluwe (RNV) ondersteunt de regiogemeenten voor het taakveld wonen en (op bescheiden schaal) op het gebied van ruimtelijke ordening. Belangrijke terugkerende taken zijn de woonruimteverdeling (inclusief urgentiecommissie) en de woningbouwprogrammering.

Op het gebied van ruimtelijke ordening ondersteunt RNV bij actuele zaken. Op dit moment is dat vooral bij de herstructurering van de recreatiesector. Onderwerpen van gesprek hierbij zijn de versterking van de positie van VVE’s, huisvesting van de veelal kwetsbare groepen permanente bewoners van recreatieobjecten en de mogelijkheden voor de transformatie van de parken.

Actueel binnen het taakveld wonen is de huisvesting van statushouders, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers. De kansen voor tijdelijke woonvormen van deze en andere doelgroepen worden onderzocht.

Meer informatie

Contactpersoon