Toerisme & Recreatie

De Veluwe, waarvan de Noord-Veluwe deel uitmaakt, is één van de grootste en belangrijkste toeristische bestemmingen in Nederland. De toeristische sector is economische gezien van grote waarde voor de regio. Het aanbod van voorzieningen is breed en veelzijdig. Toeristen brengen veel economische reuring met zich mee en inwoners en ondernemers profiteren daarvan. De regio Noord-Veluwe streeft naar een aantrekkelijk gebied met een sterk toeristisch product.

De informatie over het thema toerisme en recreatie is deels beschikbaar op het niveau van de regio Noord-Veluwe: het gaat dan om informatie over het aantal banen in de vrijetijdseconomie en het percentage van banen in de vrijetijdseconomie in de totale werkgelegenheid.

Voor een groot deel is de informatie beschikbaar op Veluwe-niveau: het gaat dan om informatie over onder meer aantal vakanties en overnachtingen; vakantieduur; logiesvorm; kosten; bestedingen; type vakantie; bezoeken aan attractieparken, musea, natuur en evenementen; sportieve en overige activiteiten; leeftijd, geslacht en woonprovincie bezoekers.”


Vrijetijdseconomie: Aantal banen en percentage van de werkgelegenheid – Noord-Veluwe in vergelijking tot provincie

Vrijetijdseconomie Werkgelegenheid NoordVeluwe tov provincieVrijetijdseconomie: Aantal banen en percentage van de werkgelegenheid – Noord-Veluwe uitgesplitst per gemeente

Vrijetijdseconomie Werkgelegenheid NoordVeluwe per gemeente


Meer informatie

Contactpersoon