Ruimte & Wonen

De provinciale woningmarktmonitor biedt inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in relevante woningmarktthema's. De informatie wordt op provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau gepresenteerd en, waar beschikbaar, op het niveau van kernen. Woningvoorraad, behoefte, plannen en verkoop & verhuur zijn hier terug te vinden.

Voorraad sociale huur naar prijsklasse 2014

Statistisch Zakboek

Statistische gegevens regio Noord-Veluwe | Ruimte & Wonen

Contactpersoon


Erfgoed & Archeologie

De Erfgoedmonitor presenteert onderbouwde feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Met de Erfgoedmonitor geeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzicht in de ontwikkeling en staat van het erfgoed in Nederland. Een vaste set van indicatoren op het gebied van archeologie, gebouwde monumenten, historisch landschap en musea en collecties wordt periodiek gemeten. Hiermee worden trends en ontwikkelingen in de tijd zichtbaar gemaakt. Ook aan immaterieel en mobiel erfgoed wordt aandacht besteed.

Contactpersoon