Kerncijfers

Het Statistisch Zakboek van de provincie Gelderland vermeldt veel beschikbare statistische gegevens en kengetallen. Daar kunt u de door u gewenste gegevens zelf tonen in tabellen en grafieken. Ook kunt er zelf rapportages samenstellen. Door op onderstaande link te klikken komt u in een startpresentatie rond dit onderwerp in de regio Noord-Veluwe, waarna u zelf aan de knoppen kunt draaien voor specifieke gegevens.

Overzicht Noord Veluwe

Afbeelding: een impressie van het overzicht met kerncijfers

Overige databanken

Waarstaatjegemeente2
Waarstaatjegemeente.nl biedt u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de burgerpeiling, maar ook vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data worden geïntegreerd. Een dashboard waarop u de cijfers in één overzicht ziet.

StatLine
StatLine is de elektronische databank van het CBS. U kunt in StatLine zelf tabellen en grafieken samenstellen. De informatie is gratis en gemakkelijk te printen of te downloaden.

Meer informatie