Duurzaamheid

De regiogemeenten en de gemeenten Hattem en Heerde hebben gemeenschappelijk de ambitie uitgesproken om voor 2050 klimaatneutraal te zijn. Klimaatneutraal betekent dat het energieverbruik in de regio geen invloed meer heeft op de klimaatverandering.

De regionale energieproductie komt in 2050 overeen met de regionale energievraag. In de praktijk betekent dit:

  • energieverbruik naar beneden: besparen;
  • zoveel mogelijk opwekken van duurzame energie in de regio;
  • indien niet in evenwicht: inkoop groen gas/groene stroom en CO2-compensatie.

Hoewel de horizon van 2050 ver weg ligt, betekent deze ambitie een behoorlijke maatschappelijke opgave. Voor een klimaatneutrale regionale energievoorziening in 2050 zijn alle vormen van duurzame energie nodig en moet het huidige energieverbruik met de helft naar beneden.

De Klimaatmonitor houdt de stand van zaken rond energieverbruik, CO2-uitstoot en duurzame energie in de regio bij. Door op onderstaande link te klikken komt u in de overzichtsrapportage van de regio Noord-Veluwe, waarna u zelf aan de knoppen kunt draaien voor specifieke gegevens.

Een overzichtelijke samenvatting van alle gegevens uit de Klimaatmonitor krijgt u via https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/Energieneutraal--Energieneutraal.

Percentage hernieuwbare energie

Meer informatie

Contactpersoon