Projecten in voorbereiding

Projecten in voorbereiding

De regio heeft op dit moment een aantal duidelijke ambities die in 2017 verder vorm moeten krijgen. Ambities op het gebied van fietsen, paardrijden, talentbegeleiding, routestructuren en aangepast sporten.

Noord-Veluwe Fietst!

Noord-Veluwe Fietst! Nunspeet wil als uitvalbasis gaan dienen voor de recreatieve fietsers (toerfietsers, mountainbikers, wielrenners). Een goede bereikbaarheid, een goede parkeervoorziening en een goede aansluiting op bestaande fietsnet-werken is hierbij een belangrijke voorwaarde.

Noord-Veluwe Fietst! bestaat uit twee bovenlokale voorzieningen waarop en waarvandaan meerdere disciplines (fietscross, toerfietsen, wielrennen en mountainbiken) gaan plaatsvinden. De locaties waar verbouwd gaat worden zijn sportpark Wiltsangh in Nunspeet en sportpark Stuivezand in de gemeente Oldebroek.

De huidige accommodatie moet worden aangepast naar een topaccommodatie door onder andere de (nieuwe) kleedaccommodatie in te zetten als ontmoetingsruimte, kleedruimte, vergaderruimte, juryruimte, EHBO, technische- en bergruimte. Daarnaast worden de huidige BMX-baan en de bovenlokale, regionale en landelijke fiets-crossbaan geüpgraded. Ook wordt er een verenigingsparcours van 1.200 meter gerealiseerd voor de (wielren)vereniging.

Met de aanpassingen is het voor de gebruikers mogelijk om, naast de breedte-sportvoorzieningen, de accommodatie ook te gebruiken voor grotere activiteiten zoals regionale, provinciale en landelijke activiteiten. In de accommodatie in Oldebroek kan ATB verenging Oldebroek regionale, provinciale en ook landelijke wedstrijden organiseren op het gebied van veldrijden/ cyclocross en ATB. Hopelijk wordt op de korte termijn duidelijk of de provincie zich kan vinden in de plannen en of de subsidie wordt toegewezen.

Talentbegeleiding

De wens is er om de talentbegeleiding uit te breiden en meer zaken regionaal op te pakken. Ook is het plan om een aantal sportverenigingen in de regio op te leiden om vanuit de vereniging talenten een betere begeleiding te kunnen bieden. Waar mogelijk zal binnen dit project de koppeling met kernsportbonden en topsport Gelderland worden gemaakt en zal worden bekeken hoe zij hierin een rol kunnen vervullen.

Aangepast sporten

Ook in de regio Noord-Veluwe zijn veel mensen met een functiebeperking aanwezig. Zij wonen hier of maken gebruik van dagbesteding in grote zorginstellingen, zoals in ’s-Heeren Loo en Bartiméus.

De regio wil graag nieuw leven blazen in de regionale samenwerking voor mensen met een functiebeperking, door de samenwerking meer te borgen. Mogelijk door het realiseren van een loket aangepast sporten, waarin vraag en aanbod op het terrein van sport en bewegen voor de doelgroep bij elkaar gebracht wordt. Op het moment wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de wensen en behoeften op dit gebied. De resultaten hiervan worden begin juli 2017 verwacht.

Routestructuren en netwerken

Er is een subsidieaanvraag gedaan voor het realiseren en ontsluiten van ruiter- en menroutes. Samen met het bedrijfsleven wordt bekeken hoe de diverse (bestaande) routes op elkaar kunnen aansluiten.

Daarnaast is er eind 2016 een subsidieaanvraag gedaan voor het realiseren van een nieuw Fietsknooppuntennetwerk op de Veluwe. Deze is sinds 19 mei 2017 officieel geopend. Het Veluwse Fietsknooppuntennetwerk was 1.700 kilometer, maar daar zijn nu 350 kilometer en 215 nieuwe knooppunten bijgekomen. De afgelopen maanden zijn in totaal 9.000 routebordjes vervangen en 575 nieuwe informatiepanelen geplaatst.

De gemeenten Ermelo en Harderwijk hebben met Wielervereniging Noord-Veluwe, FTC Veluwse Wieler Vereniging Ermelo en Natuurmonumenten een convenant gesloten met als doel een bewegwijzerde mountainbikeroute te realiseren en deze duurzaam in stand te houden.

Contactpersoon