Regiocontract 2012-2015 programma Mens

Regiocontract 2012-2015 programma Mens

Doel van het programma mens is het versterken van de eigen kracht van de inwoners van de Noord Veluwe, als individu en als gemeenschap. Dit thema is uitgewerkt in drie deelgebieden: Eigen kracht, jeugd en participeren.

Filmpje 'Regiocontract programma Mens'

Schema programma Mens 2012-2015 pdf

Deelprogramma Eigen Kracht

Preventie, vroegtijdig ingrijpen en maximaal gebruik maken van de eigen mogelijkheden van de inwoners. Dit zijn de kenmerken van Eigen Kracht. De overheid is niet langer van het wieg tot het graf voor iedereen verantwoordelijk. Door de vergrijzing en de economische crisis wordt meer beroep gedaan op inwoners om beter voor zichzelf en voor elkaar te zorgen. Voor het deelprogramma Eigen Kracht zijn de volgende projecten gerealiseerd:

Burgerkracht

Informele zorg (Mantelzorg)

Deelprogramma Jeugd

Het doel van het deelprogramma ‘Jeugd’ is het versterken van het opvoed- en opgroeiklimaat voor alle jeugd in de regio Noord-Veluwe. De opvoedcompetenties van ouders worden versterkt door de inzet op verbreding van preventieve opvoedondersteuning en de versterking van de eigen kracht van gezinnen. Voor het deelprogramma Jeugd zijn de volgende projecten gerealiseerd:

Opvoeden Versterken

Gezonder fundament
Onder Gezonder Fundament vallen projecten die overgewicht bij kinderen en jongeren tegen gaan en de keuze voor een gezondere leefstijl stimuleren.

 • Risicovolle relaties
  In de gemeenten van de Noord-Veluwe komen met enige regelmaat 'loverboyachtige' signalen naar buiten. Uit onderzoek naar deze signalen blijkt vaak dat er sprake is van risicovolle relaties. Hiervoor is een ketenaanpak opgezet. Deze aanpak bestaat uit voorlichting, preventie, training, signalering, doorverwijzing, melding en zorgverlening.
  Eindrapportage Risicovolle relaties pdf

Deelprogramma Participeren naar Vermogen

Het doel van het deelprogramma Participeren naar Vermogen is structureren van voorzieningen en deze efficiënt en effectief inzetten tot een zichtbare samenhang tussen diverse participatievoorzieningen en leerwerktrajecten in de regio. Voor het deelprogramma Participeren naar Vermogen zijn de volgende projecten gerealiseerd:

 • Academie voor zelfstandigheid
  De Academie voor Zelfstandigheid biedt mensen met een verstandelijke beperking nieuwe kansen om een zelfstandig(er) leven te leiden. Het project werd samen met Landstede gedragen door Philadelphia, Careander, De Wingerd, Inclusiefgroep en 's Heerenloo.
  Meer informatie
  Eindrapportage Academie voor Zelfstandigheid pdf
 • Samen maken Wij
  Samen maken wij is het leer- en inspiratietraject geweest van inwoners en overheden op de Noord-Veluwe. Doel was leren en ervaren op welke manier overheid en inwoners anders en beter met elkaar kunnen samenwerken.
  Filmpje 'Samen maken Wij'
  Rapportage Samen maken wij pdf