Participatiewet

Participatiewet

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Op dit moment hebben nog ruim duizend mensen op de Noord-Veluwe een baan op basis van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Deze voorziening blijft voor hen intact.

Meer informatie

Contactpersoon