Over Regio Noord-Veluwe

Over Regio Noord-Veluwe

Regio Noord-Veluwe (RNV) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Op een aantal beleidsvelden nemen ook de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Nijkerk en Zeewolde deel. Samen met de gemeenten werkt RNV aan de ontwikkeling van een gebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

RNV als basis voor duurzame samenwerking

RNV biedt de gemeenten een goede basis voor duurzame samenwerking. Het gezamenlijk doel is om taken efficiënter uit te voeren, kosten te besparen en een sterkere positie in te nemen. Daarnaast versterkt het de concurrentiepositie van het regionale bedrijfsleven en de recreatieve en toeristische sector.

Breed scala aan thema's

De activiteiten van RNV richten zich op vele gebieden: afval, cultuur & erfgoed, duurzaamheid, economie & arbeid, jeugd, onderwijs, ruimte & wonen, sport, toerisme & recreatie, verkeer & vervoer, water en zorg & welzijn.

Samenwerking al sinds 1972

De eerste gemeenschappelijke regeling tussen de regiogemeenten kwam al in 1972 tot stand. De taken en bevoegdheden van Regio Noord-Veluwe zijn sinds 1988 opgenomen in de Samenwerkingsregeling Regio Noord-Veluwe.

Meer informatie