Onderwijs

Onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor zowel de persoonlijke ontwikkeling van onze jeugd als voor de sociaaleconomische ontwikkeling van het gebied. De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde werken in regionaal verband samen om jongeren uit de verschillende gemeenten min of meer gelijk te benaderen en om de goede onderwijsvoorzieningen in stand te houden.

Jongeren bewegen zich door de hele regio. Zij gaan lang niet altijd naar school in hun eigen woonplaats. Dit zorgt voor veel 'verkeer' tussen de regiogemeenten. Daarom is er op regionaal niveau afstemming en samenwerking.

Afstemming van beleid

De afstemming van beleid tussen de regiogemeenten biedt voordelen. Zo worden jongeren uit verschillende gemeenten min of meer gelijk benaderd. Ook bij volwasseneneducatie stemmen de gemeenten hun beleid met elkaar af. Want alleen door samen te werken, houden de gemeenten een adequate infrastructuur met goede onderwijsvoorzieningen in stand.

Uitvoering van wettelijke taken

Naast de afstemming van beleid, voeren de gemeenten ook wettelijke taken in regionaal verband uit. Zo voert Leerlingzaken Noord-Veluwe de Leerplichtwet 1969 en de Wet op de Regionale Meld- en Coördinatiepunt (RMC) uit voor de regiogemeenten en Zeewolde. Ook zorgt Leerlingzaken ervoor dat leerlingen uit de gemeenten Elburg, Harderwijk en Nunspeet gebruik kunnen maken van leerlingenvervoer.

Meer informatie

Contactpersoon