Eindrapportage kwartiermaker Geert Jansen RNV 3.0

Gepubliceerd: 19 januari 2017

Eindrapportage kwartiermaker Geert Jansen RNV 3.0

Donderdag 12 januari heeft kwartiermaker Geert Jansen zijn eindadvies over RNV 3.0 aangboden aan gedeputeerde Markink van de provincie Gelderland en aan de voorzitter van de stuurgroep, tevens voorzitter van RNV Harm-Jan van Schaik.

Geert Jansen adviseert in zijn rapport voor de Noord-Veluwe een andere vorm voor het onderbrengen van de taken, een andere vorm van samenwerking tussen de gemeenten en een nieuwe denklijn over de samenwerkingsonderwerpen, die per thema tot andere coalities van gemeenten kan leiden. Zijn voorstel is de taken van samenwerking in een soort 'gastheerschapsmodel' onder te brengen. Zeker in de hoek van beleid en ontwikkeling ziet hij kansen liggen in samenwerking met omliggende regio's.

Het eindadvies ligt de komen de weken bij de deelnemende colleges en raden om er een oordeel over te geven.

Lees het eindrapport:

Eindrapportage RNV 3.0 'De kunst van het verbinden' pdf