Tweede open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs van start

Gepubliceerd: 14 september 2017

Tweede open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs van start

'Op naar een duurzame economie! Anders leren en werken, hoe doe je dat?', zo luidt het thema van dit jaar. Begrippen als circulaire economie, recycling, smart industries en maatschappelijk verantwoord ondernemen passeren steeds vaker de revue. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor onderwijs en arbeidsmarkt? Wat voor kansen en bedreigingen zijn er? Het anders zullen moeten organiseren van leren en werken lijkt een gegeven. Maar hoe? Wilt u hierover praten en samenwerken met anderen? Kom dan op dinsdag 26 september naar de inspiratiesessie in Nunspeet!

In het kader van Gelderland Arbeidswijs vindt op 26 september een zogeheten inspiratiesessie plaats in het Innovatiehuis De Diamant in Nunspeet. Tijdens die sessie willen we mensen die mee willen denken over nieuwe ideeën inspireren om deze met elkaar te delen en verder uit te werken. De doelgroep bestaat uit zowel mensen vanuit overheid, ondernemers, onderwijs, werkgevers, werkenden/werkzoekenden en studenten.

Prijsvraag voor een goed idee

Om het innovatieproces op gang te brengen, heeft de provincie Gelderland hiervoor een prijsvraag uitgeschreven. Voor goede ideeën worden geldprijzen en professionele begeleiding beschikbaar gesteld om deze verder uit te werken en klaar te maken voor introductie in de markt. Als spreker zal Sjiera de Vries, lector Sociale Innovatie bij hogeschool Windesheim haar visie komen delen. Zij geeft aan hoe sociale Innovatie kan bijdragen aan duurzaamheid, zowel in productie- en werkprocessen als in personeelsbeleid.

Ideeën en aanmeldingen voor de prijsvraag van de provincie Gelderland kunnen worden ingediend via www.gelderlandarbeidswijs.nl. Alle Gelderse inzendingen worden in november beoordeeld door een deskundige jury. Daarna kan er online worden gestemd op de beste vijf ideeën. Deze deelnemers worden vanaf dat moment gecoached voor de finale op maandag 11 december.

Iedereen kan meedoen

Iedereen met een goed idee kan meedoen. Dat geldt voor bedrijven, studenten, onderwijsinstellingen of individuele werknemers. Een goed idee is voorlopig voldoende. De uitwerking daarvan onder professionele begeleiding vormt tezamen met een te winnen geldbedrag de prijs die met deze oproep uiteindelijk te verdienen valt.

U komt toch ook?

We hopen dat u dinsdag 26 september van 16.00-18.00 uur tijd vrij wilt maken om mee te denken over nieuwe manieren van duurzaam leren en werken en in contact te treden met aanwezigen die graag met u meedenken en werken aan uw uitdagingen.

Aanmelden kan via: http://bit.ly/2x41ReM.