Regionale energiestrategie Noord-Veluwe krijgt stap voor stap vorm

Gepubliceerd: 29 juni 2017

Regionale energiestrategie Noord-Veluwe krijgt stap voor stap vorm

De regio Noord-Veluwe heeft een routekaart waarin de paden naar een regionale klimaatneutrale energievoorziening zijn uitgestippeld. Op grond hiervan is de Noord-Veluwe gekozen als pilotregio binnen het landelijke programma Regionale Energiestrategieën. De gemeenten zijn nu bezig de routekaart in te vullen. Er is een regionale Energie Transitie Atlas gemaakt, die de mogelijkheden voor duurzame energie voor alle gemeenten weergeeft.

Deze Energie Transitie Atlas maakt veel inzichtelijk: Hoeveel energie wordt er nu gebruikt? Wat is de behoefte in 2050? Hoe ziet de energiemix er dan uit en hoe kunnen we die binnen de gemeentegrenzen realiseren? Aan welke knoppen kunnen we draaien?

De ruimte die er is voor de opwekking van duurzame energie en de opgave waar de gemeente aan gaat werken, vormen de basis voor de ruimteateliers met stakeholders en inwoners. Deze ateliers organiseren we op de Noord-Veluwe per gemeente. Door het dicht bij huis te houden realiseren we meer politieke en maatschappelijke betrokkenheid. De aanpak per gemeente is redelijk uniform maar er is ook ruimte voor eigen initiatief per gemeente. Zo werden in Ermelo de drie ateliers steeds afgetrapt met een kort filmpje dat het waarom en hoe van de grootschalige opwek van energie aanschouwelijk maakt.

Inmiddels zijn er voor Ermelo drie scenario’s gedefinieerd, wordt de laatste hand gelegd aan de overige gemeentelijke factsheets en wordt er binnenkort overal in de regio gediscussieerd over ruimte maken voor energie. De resultaten moeten later dit jaar bij elkaar komen in een regionaal ruimteatelier. Want bij de lokale ateliers wordt ook telkens de opmerking gemaakt dat afstemming en samenwerking met de buurgemeenten essentieel zijn.

20170626 factsheet oldebroek

Regionale Energiestrategieën

Het programma Regionale Energiestrategieën is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken, Infrastructuur en Milieu en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging Nederlandse gemeenten, de Unie van Waterschappen en het IPO. Met dit programma willen de dealpartijen ervaring opdoen met een aanpak waarmee in zeven pilotregio’s wordt gewerkt aan een regionale energiestrategie. Deze aanpak bestaat uit de realisatie van de beoogde CO2-reductie op korte termijn en aan het samenvoegen van alle ontwikkelingen en plannen tot een samenhangende strategie voor de betreffende regio in relatie tot de lange termijn opgave.

Bron: Regionale Energiestrategie.nl