Nieuws

Resultaten van Regionaal Energieloket Veluwe Duurzaam in factsheet

Gepubliceerd: 19 januari 2017

Steeds meer woningeigenaren zetten de stap richting energiezuinig wonen. Veluwe Duurzaam is de plek waar iemand die aan de slag wil met de woning de ondersteuning kan vinden die hij nodig heeft. RNV heeft met Veluwe Duurzaam en de gemeenten de afgelopen 3 jaar gewerkt aan de realisatie van een aansprekend Energieloket en campagnes in de wijken.

Wethouders presenteren Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid 2017

Gepubliceerd: 18 januari 2017

In december hebben de wethouders verkeer en vervoer (PO Mobiliteit) het Regionaal Werkplan Verkeersveiligheid Noord-Veluwe 2017 vastgesteld. Dit plan betreft niet de infrastructurele verkeersveiligheid, maar is gericht op voorlichting, educatie en handhaving.

Regio’s onderzoeken snelfietsroute tussen Apeldoorn en Zwolle

Gepubliceerd: 18 januari 2017

Mede door de elektrische fiets wordt er tegenwoordig meer en met grotere snelheidsverschillen gefietst. Een snelfietsroute is een betrekkelijk nieuw fenomeen wat het toenemend gebruik en de grotere snelheidsverschillen op fietspaden kan faciliteren.

ViaVé heeft goede start als nieuw vervoersbedrijf

Gepubliceerd: 12 januari 2017

ViaVé heeft op 1 januari 2017 een goede start gemaakt als nieuw vervoersbedrijf in de regio Noord-Veluwe. Onder deze naam hebben de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten het vervoer van Regiotaxi Gelderland overgenomen. Gert van den Berg, portefeuillehouder Mobiliteit van Regio Noord-Veluwe, namens de deelnemende gemeenten: “Ik ben tevreden met het verloop van de eerste dagen en erg trots dat we zo’n goede start hebben gemaakt. Laten we dit vasthouden het komende jaar. De reizigers wens ik uiteraard veel reisplezier met ViaVé.”

Sleutels regiotaxi overhandigd aan nieuwe vervoerder ViaVé

Gepubliceerd: 02 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 is het begrip Regiotaxi Gelderland uit het straatbeeld verdwenen. Zes Gelderse regio’s, waaronder Regio Noord-Veluwe, hebben het vervoer overgenomen. Daarom overhandigde Gedeputeerde Bieze op 21 december in het Bruishuis in Arnhem symbolisch de sleutels van de regiotaxi aan de nieuwe vervoersbedrijven.

Jaarverslag Leerlingzaken 2015-2016 aangeboden aan gemeenten

Gepubliceerd: 02 januari 2017

Leerlingzaken Noord-Veluwe heeft het jaarverslag over het schooljaar 2015-2016 aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

ViaVé klaar voor vervoeren van reizigers vanaf 1 januari 2017

Gepubliceerd: 08 december 2016

De gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten staan klaar om vanaf 1 januari 2017 het vervoer van Regiotaxi Gelderland over te nemen. Dit gebeurt onder de nieuwe naam ViaVé. De wethouders Verkeer en Vervoer van de gemeenten hebben deze mijlpaal op donderdag 8 december gezamenlijk gevierd. Samen met Noot Touringcar Ede BV – Regie Centraal BV en de vervoerders nemen zij het vraagafhankelijk vervoer over van de provincie Gelderland.

Grote belangstelling bij ondernemers voor energiebesparing

Gepubliceerd: 07 december 2016

Zo’n 150 ondernemers lieten zich tijdens het IGEV-netwerkevent op 6 december in Harderwijk inspireren door Ed Nijpels en collega-ondernemers. Hoofdboodschap: bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen besparen kosten, verstevigen hun concurrentievermogen en nemen verantwoordelijkheid voor de komende generaties. Bovendien werden de ondernemers geinformeerd over het nieuwe project ‘Energiebesparing bij bedrijven op de Noord-Veluwe’, dat begin 2017 van start gaat.

Groeikansen en risico’s van de sterke economie Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 06 december 2016

De Noord-Veluwe is een economisch sterke regio. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De kracht van Oost-NL’ in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel. In dit onderzoek hebben zes spraakmakende wetenschappers de concurrentiepositie van Oost-Nederland geanalyseerd.

Onderzoek naar de toekomst van Regio Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 28 november 2016

Het samenwerkingsverband van de gemeenten op de Noord-Veluwe krijgt een andere invulling. In opdracht van de regionale gemeentebesturen en de provincie Gelderland verricht Geert Jansen als kwartiermaker een onderzoek naar de toekomstige mogelijkheden van Regio Noord-Veluwe. Zeker is al dat Harderwijk en Ermelo de uitvoeringstaken in het sociaal domein – zoals Leerlingzaken en de sociale recherche – in een kleiner verband willen uitvoeren. De toekomst ligt bij strategie en beleid, waarbij het blikveld wordt verruimd.

Nieuwe uitgave Infobulletin Regio Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 28 november 2016

Het relatiemagazine van Regio Noord-Veluwe geeft prachtig weer dat we ook in 2016 goede resultaten met elkaar boeken. Tegelijk bevindt de samenwerking tussen de Noord-Veluwse gemeenten zich in een cruciale fase. Voorzitter Harm-Jan van Schaik en vicevoorzitter Henk Lambooij spreken zich in deze nieuwe uitgave uit over het onderzoek van Geert Jansen naar de toekomst van Regio Noord-Veluwe.

Snelheidsverhoging A28 remt verbetering lokale luchtkwaliteit

Gepubliceerd: 17 november 2016

“De inspanningen van de gemeenten voor een klimaatneutrale regio Noord-Veluwe leiden tot een verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Deze positieve ontwikkeling wordt echter geremd door de verhoogde maximumsnelheid op A28 naar 130 km/h.” Dat schrijft Regio Noord-Veluwe (RNV) namens de samenwerkende gemeenten als reactie op een onlangs gepubliceerd rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Versterkte aanpak terugdringen voortijdig schoolverlaters

Gepubliceerd: 10 november 2016

Een sluitend vangnet creëren voor jongeren in een kwetsbare positie. Dat is een van de nieuwe taken die de stuurgroep VSV Noordwest-Veluwe, waarin gemeenten en onderwijs samenwerken, zichzelf heeft opgelegd. Doel: terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters met 20% in 2020. Woensdag 9 november tekenden bij Landstede Harderwijk 25 partijen de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

Archeologisch onderzoek Lage Brug Harderwijk

Gepubliceerd: 08 november 2016

Afgelopen maand is er volop archeologisch onderzoek gedaan bij de Vischpoort in Harderwijk. Doel van het onderzoek is informatie vergaren over de steiger die vanaf de Vischpoort de voormalige Zuiderzee instak. Aan deze steiger meerden kleinere platbodems aan om de lading van de grotere schepen die de stad vanwege hun diepgang niet konden bereiken, over te slaan.

Meer ruimte voor ondernemerschap vakantieparken

Gepubliceerd: 07 november 2016

Ondernemers van goede vakantieparken kunnen meer vrijheid van handelen krijgen om zich aan te passen aan de snelle veranderende consumentenvraag. Regelgeving moet niet onnodig in de weg zitten, maar juist verbetering ondersteunen. Op aanvraag van het programma Vitale Vakantieparken heeft BügelHajema Adviseurs een advies ontwikkeld over de wijze waarop het bestemmingsplan deze ontwikkeling optimaal kan ondersteunen.