Nieuws: Visie en Strategie

Integrale aanpak Vitale Vakantieparken krijgt vervolg na ondertekening bestuursakkoord

Gepubliceerd: 07 april 2017

De gemeenten op de Veluwe blijven de komende vier jaar samenwerken aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Op 6 april 2017 ondertekenden elf wethouders in Garderen het ‘Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021’. Daarmee dragen de gemeenten bij aan de ambitie van de Veluwe om weer de meest gastvrije bestemming van Nederland te worden.

Groeikansen en risico’s van de sterke economie Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 06 december 2016

De Noord-Veluwe is een economisch sterke regio. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De kracht van Oost-NL’ in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel. In dit onderzoek hebben zes spraakmakende wetenschappers de concurrentiepositie van Oost-Nederland geanalyseerd.

Onderzoek naar de toekomst van Regio Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 28 november 2016

Het samenwerkingsverband van de gemeenten op de Noord-Veluwe krijgt een andere invulling. In opdracht van de regionale gemeentebesturen en de provincie Gelderland verricht Geert Jansen als kwartiermaker een onderzoek naar de toekomstige mogelijkheden van Regio Noord-Veluwe. Zeker is al dat Harderwijk en Ermelo de uitvoeringstaken in het sociaal domein – zoals Leerlingzaken en de sociale recherche – in een kleiner verband willen uitvoeren. De toekomst ligt bij strategie en beleid, waarbij het blikveld wordt verruimd.

Nieuwe uitgave Infobulletin Regio Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 28 november 2016

Het relatiemagazine van Regio Noord-Veluwe geeft prachtig weer dat we ook in 2016 goede resultaten met elkaar boeken. Tegelijk bevindt de samenwerking tussen de Noord-Veluwse gemeenten zich in een cruciale fase. Voorzitter Harm-Jan van Schaik en vicevoorzitter Henk Lambooij spreken zich in deze nieuwe uitgave uit over het onderzoek van Geert Jansen naar de toekomst van Regio Noord-Veluwe.

Gemeenten en partners sluiten Regiocontract feestelijk af

Gepubliceerd: 02 september 2016

Gezamenlijke inzet voor Regiocontract resulteert in regionale trots.

Op basis van het Regiocontract 2012-2015 is er maar liefst 59 miljoen euro door de Noord-Veluwse gemeenten en provincie Gelderland geïnvesteerd in 50 projecten. Op donderdag 1 september is het Regiocontract feestelijk afgesloten. Tijdens de bijeenkomst blikten de raadsleden, collegeleden en statenleden met hun samenwerkingspartners en gedeputeerde Bea Schouten met trots terug op de behaalde resultaten. Ook spraken zij over de thema’s waar de komende jaren aandacht aan moet worden besteed.

Gedeputeerde Bea Schouten bezoekt regio Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 01 juli 2016

Gebiedsopgave Veluwe: hoe versterken we met elkaar de kracht van de regio?

Gedeputeerden Scheffer en Schouten op bezoek bij Regio Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 06 januari 2016

De Gedeputeerden Michiel Scheffer en Bea Schouten spraken op 6 januari met RNV over de (gewenste) ontwikkelingen voor de Noord-Veluwe. Aanleiding was de Omgevingsagenda regio Noord-Veluwe 2015-2020 die Harm-Jan van Schaik (voorzitter RNV) op 11 november 2015 aanbood aan de Commissaris van de Koning en uitdeelde aan de statenleden.

CdK Clemens Cornielje ontvangt Omgevingsagenda

Gepubliceerd: 11 november 2015

Woensdag 11 november heeft Harm-Jan van Schaik, voorzitter van Regio Noord-Veluwe de Omgevingsagenda regio Noord-Veluwe 2015-2020 "Werken in het groen" officieel aangeboden aan Commissaris van de Koning Clemens Cornielje en uitgedeeld aan de leden van Provinciale Staten van Gelderland.

Regio Noord-Veluwe bezocht Open Days in Brussel

Gepubliceerd: 19 oktober 2015

Een delegatie van Regio Noord-Veluwe (RNV) bezocht midden oktober de European Week of Regions and Cities tijdens de Open Days in Brussel, georganiseerd door de Europese Commissie. Het ging daarbij om het bezien van de mogelijkheden voor de verwerving van fondsen vanuit Brussel naar onze regio en om bestuurlijke representatie.

Provincie zet in op zes sterke Gelderse gebieden

Gepubliceerd: 29 september 2015

Gelderland richt zich de komende vier jaar op zes inhoudelijke en geografische aandachtsgebieden. Samen heten ze de gebiedsopgaven. Elk gebied is uniek qua inwoners, ligging en economische en sociale kansen. Voor elk gebied is of wordt met inwoners, gemeenten, ondernemers en maatschappelijke partijen een plan uitgewerkt.

Definitief ontwerp omgevingsagenda in de maak

Gepubliceerd: 28 mei 2015

Op dit moment wordt er gewerkt aan het definitief ontwerp van de omgevingsagenda. Naar verwachting wordt deze voor de zomer vastgesteld. Vervolgens start de verdere en concrete uitwerking van de opgaven.

Recreatieondernemers en regiogemeenten bekrachtigen hun nauwe samenwerking

Gepubliceerd: 23 februari 2015

Met een stevige hamer sloeg Adri van der Weyde, voorzitter van de branche-vereniging van recreatieondernemers (RECRON), een tentharing in de grond. Esther Heutink (Ermelo) en Pieter Teeninga (Harderwijk), beiden lid van de Stuurgroep Vitale Vakantieparken, verrichtten dezelfde symbolische handeling. Tijdens de Kenniswerkplaats Vitale Vakantieparken maakten ze hiermee duidelijk dat ondernemers en overheid hun krachten verder bundelen om de verblijfsrecreatie op de Noord-Veluwe nog aantrekkelijker te maken. Download:De tekst van de overeenkomst 'De Deal'.

Uitvoeringsovereenkomst moet molen de Hoop tot een succes maken

Gepubliceerd: 01 februari 2015

Maandag 26 januari tekende burgemeester Hoogendoorn en het bestuur van Stichting Molen de Hoop 1853 een uitvoeringsovereenkomst.

10.000 euro voor Stichting Breedband Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 10 november 2014

De Stichting Breedband Noord-Veluwe heeft van het RABO-fonds Noord-Veluwe een financiële bijdrage van € 10.000 ontvangen.

Revitalisering winkelcentrum Meidoornplein

Gepubliceerd: 15 oktober 2014

De gemeente Oldebroek revitaliseert samen met ondernemers en eigenaren winkelcentrum Meidoornplein in Wezep. Het winkelcentrum stamt uit de jaren zestig. De oudste delen zijn versleten en in de delen uit de jaren tachtig ontstaat leegstand. Dit leidt tot verloedering en sociale onveiligheid. Eigenaren en ondernemers hebben al jaren behoefte aan een verbetering. Ook de gemeente onderschrijft het belang van een goed winkelhart.