Nieuws: Toerisme en Recreatie

Kwaliteitsteam Veluwe biedt recreatieondernemers advies en coaching

Gepubliceerd: 23 mei 2017

Ondernemers die het recreatieve aanbod verder willen ontwikkelen of de bedrijfsvoering willen verbeteren op hun vakantiepark, kunnen een beroep doen op het Kwaliteitsteam Veluwe. In 2017 kunnen zo’n 25 bedrijven op de Veluwe deelnemen aan een begeleidingstraject.

Integrale aanpak Vitale Vakantieparken krijgt vervolg na ondertekening bestuursakkoord

Gepubliceerd: 07 april 2017

De gemeenten op de Veluwe blijven de komende vier jaar samenwerken aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Op 6 april 2017 ondertekenden elf wethouders in Garderen het ‘Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021’. Daarmee dragen de gemeenten bij aan de ambitie van de Veluwe om weer de meest gastvrije bestemming van Nederland te worden.

GS laat zich informeren over Vitale Vakantieparken

Gepubliceerd: 13 februari 2017

Op dinsdag 24 januari bracht het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Gelderland een werkbezoek aan de Veluwe. Het bezoek stond in het teken van Vitale Vakantieparken. De provincie draagt hier in belangrijke mate aan bij en GS wilden zich laten informeren over de vorderingen en de opgaven.

Tonselse Veld nationaal pilotproject stedelijke kavelruil

Gepubliceerd: 12 februari 2017

Het project Tonselse Veld is door het ministerie van Infrastructuur en Milieu geselecteerd als een van de pilotprojecten binnen het stimuleringsprogramma stedelijke kavelruil. Tien projecten gaan in 2017 onderzoeken hoe zij het nieuwe instrument stedelijke kavelruil actief kunnen toepassen.

Meer ruimte voor ondernemerschap vakantieparken

Gepubliceerd: 07 november 2016

Ondernemers van goede vakantieparken kunnen meer vrijheid van handelen krijgen om zich aan te passen aan de snelle veranderende consumentenvraag. Regelgeving moet niet onnodig in de weg zitten, maar juist verbetering ondersteunen. Op aanvraag van het programma Vitale Vakantieparken heeft BügelHajema Adviseurs een advies ontwikkeld over de wijze waarop het bestemmingsplan deze ontwikkeling optimaal kan ondersteunen.

Veluwe gekozen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland

Gepubliceerd: 01 november 2016

Het Nederlandse publiek heeft de Veluwe verkozen tot één van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Juryvoorzitter prof. Mr. Pieter van Vollenhoven heeft dat vanavond in de uitzending van De Wereld Draait Door bekend gemaakt.

De Veluwe genomineerd voor mooiste natuurgebied

Gepubliceerd: 17 oktober 2016

De provincie Gelderland heeft, ondersteund door veel andere partijen, de Veluwe kandidaat gesteld voor de verkiezing van het mooiste natuurgebied van Nederland. De onder de genomineerden, die op 10 oktober bekend zijn gemaakt, valt ook De Veluwe. Het gebied met de meeste stemmen van het publiek wordt uitgeroepen tot mooiste natuurgebied van Nederland.

Vitale Vakantieparken brengt kansen voor (Noord-)Veluwse verblijfsrecreatie in beeld

Gepubliceerd: 15 september 2016

Het programma Vitale Vakantieparken streeft naar een ondernemende recreatiesector waarin bedrijven marktgericht en duurzaam ondernemen. Om ondernemers en gemeenten te ondersteunen bij het verzilveren van (nu nog onbenutte) kansen is een zogenaamde ‘kansenkaart’ ontwikkeld. De brochure ‘Kansen voor de verblijfsrecreatie’ is deze week aangeboden aan ondernemers en gemeenten op de (Noord-)Veluwe.

Landelijke belangstelling voor Vitale Vakantieparken

Gepubliceerd: 20 juni 2016

Het programma Vitale Vakantieparken verheugt zich in de belangstelling vanuit verschillende delen van Nederland. Begin juni waren de provincies Drenthe en Limburg op bezoek. Zij hebben te maken met vergelijkbare opgaven en zijn geïnteresseerd in de ervaringen die in de regio Noord-Veluwe worden opgedaan. De belangstelling laat zien dat de programmatische en integrale benadering van Vitale Vakantieparken een voorbeeld is voor andere delen van Nederland.

Bezoek regiovoorzitters en gedeputeerde in teken van afsluiting Regiocontract

Gepubliceerd: 18 april 2016

Ter afsluiting van het Regiocontract 2012-2015 stapten de voorzitters van de Gelderse regio’s en gedeputeerde Bea Schouten op 11 april op de fiets in Harderwijk. Zij bekeken drie resultaten die gerelateerd zijn aan het Hanzeverleden van de Noord-Veluwe. Ook kregen ze een presentatie over het innovatieve programma Vitale Vakantieparken. Beide onderwerpen zijn belangrijk in de Omgevingsagenda Noord-Veluwe en als inbreng voor de Gebiedsopgave Veluwe.

Pluspunten Veluwe sluiten aan bij recente ontwikkelingen

Gepubliceerd: 15 april 2016

“Juist door de invloed van de overheid mocht er weinig op de Veluwe. Dat was lange tijd een belemmering. Maar nu de vakantieganger steeds meer op zoek is naar kleinschalige plaatsgebonden beleving, liggen er juist voor de Veluwe goede kansen”, aldus architectuurhistorica Mieke Dings. Het programma Vitale Vakantieparken organiseerde 7 april 2016 een netwerkbijeenkomst ‘Tussen tent en villa’. Mieke Dings nam de aanwezigen in sneltreinvaart mee door de geschiedenis vanaf 1920 tot nu.

Kwaliteitsslag voor de Veluwse verblijfsrecreatie

Gepubliceerd: 01 maart 2016

Onder de programmanaam ‘Vitale Vakantieparken’ werken sinds 2013 acht gemeenten op de Noord-Veluwe samen met de provincie Gelderland, recreatieondernemers en veel andere partijen. De samenwerking is erop gericht om de Veluwe opnieuw de toppositie van belangrijkste vakantiebestemmingen van Nederland te laten veroveren. Daarvoor is het nodig om het aanbod van verblijfsrecreatie te versterken.

'Veluwe komt terug als sterkste toeristisch gebied'

Gepubliceerd: 27 augustus 2015

Jarenlang stond de Veluwe met stip op 1 als toeristisch gebied van Nederland. Dat is niet meer zo en daar moet verandering in komen, vinden de recreatiesector, gemeenten en provincie. Dat kan alleen als de Veluwse vakantieparken een flinke kwaliteitsimpuls krijgen en dat is precies het doel van het programma ‘Vitale vakantieparken’. Hierin werken overheden en bedrijfsleven intensief samen. De regio Noord-Veluwe is voorloper.

Pluspunten vestigingsklimaat nadrukkelijker in beeld

Gepubliceerd: 22 mei 2015

De Noord-Veluwe is voor bedrijven een aantrekkelijk gebied om zich te vestigen. De gemeenten in de regio gaan de pluspunten nadrukkelijker onder de aandacht brengen. Hiervoor werken zij samen met ondernemers binnen de regionale samenwerkingsorganisatie De Diamant van Midden-Nederland. De Diamant richt zich onder meer op het versterken en versnellen van de ontwikkeling van Bedrijvenpark H2O in Hattem en het Regionale Bedrijventerrein Lorentz III in Harderwijk. Beide locaties zijn voor het bedrijfsleven erg interessant.

Start aanleg parkeerterrein De Oude Vos in Elburg

Gepubliceerd: 01 februari 2015

Op donderdag 22 januari 2015 verrichtte gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland de starthandeling voor de aanleg van het parkeerterrein.