Nieuws: Duurzaamheid

Ondernemers Ermelo kiezen voor energiezuinige bedrijfsvoering

Gepubliceerd: 06 oktober 2017

De bedrijvenkring Ermelo, Rabobank Randmeren en IGEV organiseerden op maandag 2 oktober een succesvol mini energie(k)congres. Met Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer en Nederlands eerste energieambassadeur, hadden ze een topspreker in huis gehaald. Meer dan 100 Ermelose ondernemers lieten zich door Koornstra, andere sprekers en collega-ondernemers informeren over de voordelen van energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.

Regionale energiestrategie Noord-Veluwe krijgt stap voor stap vorm

Gepubliceerd: 29 juni 2017

De regio Noord-Veluwe heeft een routekaart waarin de paden naar een regionale klimaatneutrale energievoorziening zijn uitgestippeld. Op grond hiervan is de Noord-Veluwe gekozen als pilotregio binnen het landelijke programma Regionale Energiestrategieën. De gemeenten zijn nu bezig de routekaart in te vullen. Er is een regionale Energie Transitie Atlas gemaakt, die de mogelijkheden voor duurzame energie voor alle gemeenten weergeeft.

Energieke Noord-Veluwse Bedrijven: onafhankelijk energieadvies voor ondernemers

Gepubliceerd: 26 juni 2017

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te realiseren zijn grote veranderingen nodig. Daarom hebben ondernemers en overheden de handen ineengeslagen voor het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven. Ondernemers kunnen zich inschrijven voor onafhankelijk advies om hun bedrijfsvoering energiezuinig te maken en te verdienen aan duurzaamheid.

Duurzaamheid voor een gezond bedrijf

Gepubliceerd: 23 juni 2017

Op donderdag 29 juni aanstaande organiseren IGEV en Rabobank Noord-Veluwe een netwerkevent met als thema 'Duurzaamheid als businessmodel'. Steeds meer bedrijven zien duurzaamheid als een voorwaarde voor een gezonde commerciële onderneming. Maar hoe maak je zelf van duurzaamheid een business model?

100% Groene energie voor gemeentelijke gebouwen op de Veluwe

Gepubliceerd: 09 mei 2017

Dertien gemeenten op de Veluwe kopen vanaf 2018 100% Nederlandse groene energie in voor al haar gemeentelijke gebouwen. Onder leiding van het samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe (RNV) zetten zij hiermee een belangrijke stap richting een energieneutrale samenleving. Op maandag 8 mei 2017 ondertekenden de wethouders Duurzaamheid een contract met energieleverancier Engie uit Zwolle.

Gezamenlijke Duurzaamheidsagenda voor de komende jaren vastgesteld

Gepubliceerd: 18 april 2017

Op 27 maart 2017 zijn de portefeuillehouders klimaat en duurzaamheid bij elkaar gekomen om te praten over hoe zij een klimaatneutrale regio Noord-Veluwe gaan realiseren. De activiteiten die de gemeenten de komende jaren gaan oppakken staan beschreven in de gezamenlijke Duurzaamheidsagenda.

Bedrijvenkringen ondertekenen convenant energiebesparing

Gepubliceerd: 20 maart 2017

De zeven bij het Noord-Veluwe Ondernemersoverleg aangesloten bedrijvenkringen en het VNO-NCW Noord-Veluwe hebben gezamenlijk het Energiebesparingsconvenant ondertekend. Hiermee beloven zij de doelstellingen van het landelijke SER Energieakkoord en het Gelders Energieakkoord positief uit te dragen naar hun achterban. Zij doen dit door voor hen verschillende informatieve bijeenkomsten te organiseren waarin ondernemers worden geïnformeerd, gestimuleerd en ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Gezamenlijke duurzaamheidsagenda

Gepubliceerd: 16 maart 2017

Op 27 maart komen de gemeentelijke portefeuillehouders Duurzaamheid, Klimaat en Ruimtelijke Ordening uit de regio bijeen om te praten over een gezamenlijke duurzaamheidsagenda. Op deze agenda komen concrete projecten te staan die de gemeenten oppakken om als regio voor 2050 klimaatneutraal te zijn.

Veel belangstelling voor Gelders Energieakkoord tijdens raadsbijeenkomst

Gepubliceerd: 14 februari 2017

Op de raadsbijeenkomst van woensdag 8 februari was er veel belangstelling voor de workshop 'Regionale energiestrategie en Gelders Energieakkoord'. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk heeft tijdens de bijeenkomst de rol van GEA en de provincie toegelicht.

Resultaten van Regionaal Energieloket Veluwe Duurzaam in factsheet

Gepubliceerd: 19 januari 2017

Steeds meer woningeigenaren zetten de stap richting energiezuinig wonen. Veluwe Duurzaam is de plek waar iemand die aan de slag wil met de woning de ondersteuning kan vinden die hij nodig heeft. RNV heeft met Veluwe Duurzaam en de gemeenten de afgelopen 3 jaar gewerkt aan de realisatie van een aansprekend Energieloket en campagnes in de wijken.

Grote belangstelling bij ondernemers voor energiebesparing

Gepubliceerd: 07 december 2016

Zo’n 150 ondernemers lieten zich tijdens het IGEV-netwerkevent op 6 december in Harderwijk inspireren door Ed Nijpels en collega-ondernemers. Hoofdboodschap: bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen besparen kosten, verstevigen hun concurrentievermogen en nemen verantwoordelijkheid voor de komende generaties. Bovendien werden de ondernemers geinformeerd over het nieuwe project ‘Energiebesparing bij bedrijven op de Noord-Veluwe’, dat begin 2017 van start gaat.

Snelheidsverhoging A28 remt verbetering lokale luchtkwaliteit

Gepubliceerd: 17 november 2016

“De inspanningen van de gemeenten voor een klimaatneutrale regio Noord-Veluwe leiden tot een verbetering van de lokale luchtkwaliteit. Deze positieve ontwikkeling wordt echter geremd door de verhoogde maximumsnelheid op A28 naar 130 km/h.” Dat schrijft Regio Noord-Veluwe (RNV) namens de samenwerkende gemeenten als reactie op een onlangs gepubliceerd rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Veluwse Innovatieprijs 2016

Gepubliceerd: 17 oktober 2016

Innovatiehuis Diamant van Midden Nederland organiseert de Veluwse Innovatieprijs 2016. Deze prijs is voor de 'Very Innovative Person' ('VIP') of onderneming die met duurzame technologische innovaties actief is in de maak- of foodindustrie, energie- of milieutechnologie of ICT op de Noord-Veluwe. Met deze prijs wil het Innovatiehuis De Diamant innovaties en nieuwe bedrijvigheid stimuleren en ondersteunen.

Routekaart naar klimaatneutrale regio valt landelijk in de smaak

Gepubliceerd: 16 juni 2016

Begin dit jaar ontwikkelden Regio Noord-Veluwe, de gemeenten en andere partijen een ‘routekaart naar een klimaatneutrale regio’. De routekaart geeft aan welke doelen op welk moment gerealiseerd moeten zijn om de energievoorziening op de Noord-Veluwe in 2050 klimaatneutraal te laten zijn. De uitwerking van de regionale routekaart als brochure en interactief bestand is ook buiten de regio opgevallen.

Caravanstalling krijgt grootste zonnecentrale van Harderwijk

Gepubliceerd: 06 juni 2016

Aan de Noorderbreedte in Harderwijk ligt nu nog een fors terrein braak. De aanblik van het terrein zal snel veranderen. In oktober start het bedrijf Carivan met de bouw van een enorme stalling voor bijna duizend caravans, boten, campers, trailers en vouwwagens. De stalling heeft een milieuvriendelijk ontwerp en wordt energieleverend. Op het platte dak zorgen straks maar liefst 2.000 zonnepanelen voor de energievoorziening. Om dit mogelijk te maken zocht het bedrijf samenwerking met IGEV (Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe).