Nieuws: Jeugd

Controle op schoolverzuim Voorjaarsvakantie 2017

Gepubliceerd: 15 februari 2017

De consulenten leerplicht van Leerlingzaken Noord-Veluwe gaan weer controleren op luxe verzuim. Op vrijdag 24 februari 2017, de dag voor de Voorjaarsvakantie, vinden er controles plaats in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

Project ‘Regie door ouders’ start binnenkort met pilots

Gepubliceerd: 15 februari 2017

Het project ‘Regie door ouders’ richt zich op het vergroten van regie door ouders over de hulp. Om dit te bewerkstelligen wil Regio Noord-Veluwe een online communicatieplatform gaan gebruiken dat ouders zelf kunnen beheren. Ouders bepalen hierop zelf wie ze willen uitnodigen (mensen uit hun netwerk, maar bijvoorbeeld ook de huisarts, de leerkracht en de hulpverlener) en welke informatie ze met wie willen delen. Daarmee krijgen ouders de regie over de communicatie rond hun kind en krijgen ze ook de beschikking over hun eigen online dossier.

Jaarverslag Leerlingzaken 2015-2016 aangeboden aan gemeenten

Gepubliceerd: 02 januari 2017

Leerlingzaken Noord-Veluwe heeft het jaarverslag over het schooljaar 2015-2016 aangeboden aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

Versterkte aanpak terugdringen voortijdig schoolverlaters

Gepubliceerd: 10 november 2016

Een sluitend vangnet creëren voor jongeren in een kwetsbare positie. Dat is een van de nieuwe taken die de stuurgroep VSV Noordwest-Veluwe, waarin gemeenten en onderwijs samenwerken, zichzelf heeft opgelegd. Doel: terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters met 20% in 2020. Woensdag 9 november tekenden bij Landstede Harderwijk 25 partijen de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

Campagne SnoepGroente! stimuleert jeugd om meer groente te eten

Gepubliceerd: 22 september 2016

Maandag 26 september start de campagne ‘SnoepGroente!’ in de regio Noord-Veluwe. Diverse scholen doen mee met de campagne. Kinderen uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en jongeren uit leerjaar 1 en 2 van het voortgezet onderwijs worden gestimuleerd om meer groente te eten.

Gratis oudercursus Positief Opvoeden voor inwoners Elburg, Nunspeet en Oldebroek

Gepubliceerd: 12 september 2016

De Centra voor Jeugd en Gezin Elburg, Nunspeet en Oldebroek bieden een oudercursus Positief Opvoeden aan voor ouders van kinderen van 0-12 jaar en voor ouders van tieners. Positief Opvoeden is een programma dat ondersteunt, zonder dat het bepaalt hoe opvoeden er uit moet zien. Het is te vergelijken met een gereedschapskist vol opvoedstrategieën. Jij kiest het gereedschap dat je nodig hebt. En jij bepaalt hoe je het gereedschap gebruikt.

Gratis oudercursus Positief Opvoeden voor inwoners Ermelo, Harderwijk en Putten

Gepubliceerd: 22 augustus 2016

De Centra voor Jeugd en Gezin Ermelo, Harderwijk en Putten bieden een oudercursus Positief Opvoeden aan voor ouders van kinderen van 0-12 jaar en voor ouders van tieners. Positief Opvoeden is een programma dat ondersteunt, zonder dat het bepaalt hoe opvoeden er uit moet zien. Het is te vergelijken met een gereedschapskist vol opvoedstrategieën. Jij kiest het gereedschap dat je nodig hebt. En jij bepaalt hoe je het gereedschap gebruikt.

Spetterend slot JOGG-campagne ‘Natúúrlijk Samen Spelen’ bij Flevonice

Gepubliceerd: 27 juni 2016

Op zaterdag 25 juni waren bij Sports & Funpark Flevonice ruim 130 kinderen en ouders om de afsluiting van de campagne ‘Natúúrlijk Samen Spelen!’ van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) Noord-Veluwe te vieren. Sinds maart werden binnen deze campagne in de Noord-Veluwse gemeenten spelmiddagen georganiseerd om ouders en kinderen te laten zien hoe leuk en eenvoudig samen sporten en bewegen kan zijn.
Het afsluitende evenement was ook de start van de samenwerking tussen JOGG Noord-Veluwe en Flevonice in Biddinghuizen. Tijdens de opening tekenden Vivian van der Ven, directielid Flevonice en Willem Krooneman, voorzitter regionale stuurgroep JOGG Noord-Veluwe en wethouder van gemeente Elburg, officieel de samenwerkingsovereenkomst.

Ga jij ook zaterdag 25 juni mee naar Flevonice?

Gepubliceerd: 20 juni 2016

Op zaterdag 25 juni is bij Flevonice het spetterende slot van de campagne ‘Natúúrlijk Samen Spelen!’ van Jongeren op gezond gewicht Noord-Veluwe. In de afgelopen weken werden de kinderen van 4 tot en met 12 jaar samen met hun moeders gestimuleerd om vaker te bewegen. In iedere gemeente zijn spelmiddagen georganiseerd om te laten zien dat spelen en lekker met elkaar bezig zijn de gewoonste zaak van de wereld is.

Een passende naam voor basismobiliteit Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 16 juni 2016

In 2017 wordt in de regio Noord-Veluwe een integraal vervoersbeleid ingevoerd. De huidige vervoersstromen (regiotaxi, leerlingenvervoer, jeugdvervoer, dagbestedingvervoer) worden dan allemaal aangestuurd vanuit één regiecentrale. Op dit moment is de projectgroep Basismobiliteit Noord-Veluwe druk met de voorbereiding.

Zorgaanbieders Jeugd en gemeenten werken aan verbinding en verandering

Gepubliceerd: 13 juni 2016

Hoe kunnen aanbieders en gemeenten (nog) duurzamer samenwerken op het gebied van jeugdhulp? Hoe komt echte verbinding en verandering tot stand? Die vragen stonden centraal op de relatiedag Jeugdzorg van de zes gemeenten op de Noord-Veluwe. Zo’n zestig mensen kwamen donderdag 9 juni naar de bijeenkomst in de Dialoog in Ermelo om te brainstormen, inspiratie op te doen en elkaar beter te leren kennen.

Gratis online cursus Positief Opvoeden voor inwoners Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 09 mei 2016

De Centra voor Jeugd en Gezin in Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten bieden een nieuwe online cursus aan: Positief Opvoeden. Deze online cursus is speciaal ontwikkeld voor ouders met kinderen tot 12 jaar die wel een oudercursus willen volgen, maar die het liefst zelf bepalen waar en wanneer ze dat doen. De eerste 60 deelnemers volgen de cursus gratis. Aanmelden kan via de plaatselijke websites van de Centra voor Jeugd en Gezin.

Combinatie Noot Touringcar Ede BV–Regie Centraal BV gaat vraagafhankelijk vervoer Noord-Veluwe regisseren

Gepubliceerd: 28 april 2016

Inwoners van de Noord-Veluwe moeten gebruik kunnen maken van (openbaar) vervoer waarmee ze zich zo zelfstandig mogelijk kunnen verplaatsen tegen een redelijk tarief. Om dat te bereiken splitsen de Noord-Veluwse gemeenten de regie en de uitvoering van het huidige regiotaxivervoer per 1 januari 2017. De aanbesteding voor de regie is gewonnen door de combinatie van Noot Touringcar Ede BV en Regie Centraal BV uit Amersfoort.

Werkatelier Snoepgroente! - Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 19 april 2016

Op 18 april kwamen bij Flevonice vertegenwoordigers van lokale telers, supermarkten, ambtenaren en bestuurders uit de regio Noord-Veluwe bij elkaar. Het leggen van verbindingen en co-creatie stond in deze bijeenkomst centraal. Er werd gekeken op welke manier de jeugd (en hun ouders) verleid kan worden om meer groente te consumeren en hoe lokale groente toegankelijker gemaakt kan worden.

Bram van Polen regionaal ambassadeur JOGG

Gepubliceerd: 23 maart 2016

PEC Zwolle-aanvoerder Bram van Polen is ambassadeur van de regionale aanpak Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Hij zet zich belangenloos in om een gezonde leefstijl bij kinderen te stimuleren. Op 22 maart ondertekende Bram van Polen officieel het samenwerkingscontract met wethouder Willem Krooneman, voorzitter regionale stuurgroep JOGG.