Nieuws: Economie en Arbeid

Ondernemers Ermelo kiezen voor energiezuinige bedrijfsvoering

Gepubliceerd: 06 oktober 2017

De bedrijvenkring Ermelo, Rabobank Randmeren en IGEV organiseerden op maandag 2 oktober een succesvol mini energie(k)congres. Met Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer en Nederlands eerste energieambassadeur, hadden ze een topspreker in huis gehaald. Meer dan 100 Ermelose ondernemers lieten zich door Koornstra, andere sprekers en collega-ondernemers informeren over de voordelen van energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.

Tweede open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs van start

Gepubliceerd: 14 september 2017

'Op naar een duurzame economie! Anders leren en werken, hoe doe je dat?', zo luidt het thema van dit jaar. Begrippen als circulaire economie, recycling, smart industries en maatschappelijk verantwoord ondernemen passeren steeds vaker de revue. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor onderwijs en arbeidsmarkt? Wat voor kansen en bedreigingen zijn er? Het anders zullen moeten organiseren van leren en werken lijkt een gegeven. Maar hoe? Wilt u hierover praten en samenwerken met anderen? Kom dan op dinsdag 26 september naar de inspiratiesessie in Nunspeet!

Overheid en ondernemers werken samen aan doorstroming A28

Gepubliceerd: 30 augustus 2017

De A28 is niet alleen van groot belang voor de economische ontwikkeling van het regionale bedrijfsleven, maar voor heel Noord-Nederland en de doorstroming naar Noord-Duitsland. Bestuurders van Overijssel en Gelderland, gemeenten langs de A28, de betrokken regio’s en Rijkswaterstaat zijn samen met transporteurs en ondernemers uit het gebied voor het eerst bij elkaar gekomen. Met elkaar willen ze in de komende jaren werken aan de doorstroming van de A28. Het gaat dan niet direct  om het aanleggen van meer asfalt, maar ook om slimmer gebruik van de voertuigen, van tijdstippen waar op gereden wordt en van andere vormen van vervoer.

Aantal WW'ers daalt fors eerste helft 2017

Gepubliceerd: 18 augustus 2017

Het aantal mensen dat op zoek is naar werk is gedaald en het aantal mensen met een baan is gestegen. Ook de arbeidsmarktregio ‘Stedendriehoek en Noordwest Veluwe’ doet het het afgelopen jaar goed, na een aantal jaren ruim boven het landelijk gemiddelde WW-uitkeringen te hebben gezeten. De regio zit halverwege 2017 nog slechts 0,1% boven het landelijk gemiddelde van 4,1%.

Aanpak knelpunt A28 essentieel voor behoud van gezonde regionale economie

Gepubliceerd: 21 juli 2017

Voor de economische ontwikkeling van de Noord-Veluwe (en ook de rest van Noordoost-Nederland) is een goede bereikbaarheid cruciaal. Maar door het toenemende fileprobleem op de A28 staan de ontwikkelingskansen van de ruime regio én het positieve vestigingsklimaat van de Noord-Veluwe op het spel. Overheden en ondernemers slaan de handen ineen om de regionale economie blijvend gezond te houden.

Vliegende start voor Centrum voor Transport & Logistiek

Gepubliceerd: 26 juni 2017

Om Transport & Logistiek te profileren als een aantrekkelijke bedrijfstak voor potentiële werknemers, heeft de provincie Gelderland een bijdrage van bijna € 100.000,- toegekend voor de activiteiten van het Centrum voor Transport & Logistiek Noord-Veluwe (CTL). Het plan werd bij de provincie ingediend door De Diamant van Midden-Nederland. De formele subsidieaanvraag verliep via Regio Noord-Veluwe. Het CTL kent een vliegende start.

Energieke Noord-Veluwse Bedrijven: onafhankelijk energieadvies voor ondernemers

Gepubliceerd: 26 juni 2017

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te realiseren zijn grote veranderingen nodig. Daarom hebben ondernemers en overheden de handen ineengeslagen voor het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven. Ondernemers kunnen zich inschrijven voor onafhankelijk advies om hun bedrijfsvoering energiezuinig te maken en te verdienen aan duurzaamheid.

Duurzaamheid voor een gezond bedrijf

Gepubliceerd: 23 juni 2017

Op donderdag 29 juni aanstaande organiseren IGEV en Rabobank Noord-Veluwe een netwerkevent met als thema 'Duurzaamheid als businessmodel'. Steeds meer bedrijven zien duurzaamheid als een voorwaarde voor een gezonde commerciële onderneming. Maar hoe maak je zelf van duurzaamheid een business model?

Risco Balkenende nieuwe algemeen directeur Inclusief Groep

Gepubliceerd: 23 juni 2017

Op 22 juni 2017 is Risco Balkenende tot nieuwe algemeen directeur benoemd door de aandeelhouder van Inclusief Groep (bestaande uit bestuurders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek en Putten). Hij zal 1 juli 2017 in dienst treden.

Integrale aanpak Vitale Vakantieparken krijgt vervolg na ondertekening bestuursakkoord

Gepubliceerd: 07 april 2017

De gemeenten op de Veluwe blijven de komende vier jaar samenwerken aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Op 6 april 2017 ondertekenden elf wethouders in Garderen het ‘Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021’. Daarmee dragen de gemeenten bij aan de ambitie van de Veluwe om weer de meest gastvrije bestemming van Nederland te worden.

Economische ontwikkeling ondersteunen

Gepubliceerd: 21 maart 2017

Voor het effectief ondersteunen van de economische ontwikkeling moet er vanuit één visie samen doorgepakt worden. Op de Noord-Veluwe is de laatste jaren vooral gediscussieerd over structuren. Belangrijk is het advies van Geert Jansen, kwartiermaker RNV 3.0, om een ‘concrete en actiegerichte inhoudelijke strategische agenda te ontwikkelen’.

Bedrijvenkringen ondertekenen convenant energiebesparing

Gepubliceerd: 20 maart 2017

De zeven bij het Noord-Veluwe Ondernemersoverleg aangesloten bedrijvenkringen en het VNO-NCW Noord-Veluwe hebben gezamenlijk het Energiebesparingsconvenant ondertekend. Hiermee beloven zij de doelstellingen van het landelijke SER Energieakkoord en het Gelders Energieakkoord positief uit te dragen naar hun achterban. Zij doen dit door voor hen verschillende informatieve bijeenkomsten te organiseren waarin ondernemers worden geïnformeerd, gestimuleerd en ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

GS laat zich informeren over Vitale Vakantieparken

Gepubliceerd: 13 februari 2017

Op dinsdag 24 januari bracht het voltallige college van Gedeputeerde Staten van Gelderland een werkbezoek aan de Veluwe. Het bezoek stond in het teken van Vitale Vakantieparken. De provincie draagt hier in belangrijke mate aan bij en GS wilden zich laten informeren over de vorderingen en de opgaven.

Resultaten van Regionaal Energieloket Veluwe Duurzaam in factsheet

Gepubliceerd: 19 januari 2017

Steeds meer woningeigenaren zetten de stap richting energiezuinig wonen. Veluwe Duurzaam is de plek waar iemand die aan de slag wil met de woning de ondersteuning kan vinden die hij nodig heeft. RNV heeft met Veluwe Duurzaam en de gemeenten de afgelopen 3 jaar gewerkt aan de realisatie van een aansprekend Energieloket en campagnes in de wijken.

Grote belangstelling bij ondernemers voor energiebesparing

Gepubliceerd: 07 december 2016

Zo’n 150 ondernemers lieten zich tijdens het IGEV-netwerkevent op 6 december in Harderwijk inspireren door Ed Nijpels en collega-ondernemers. Hoofdboodschap: bedrijven die investeren in energiebesparende maatregelen besparen kosten, verstevigen hun concurrentievermogen en nemen verantwoordelijkheid voor de komende generaties. Bovendien werden de ondernemers geinformeerd over het nieuwe project ‘Energiebesparing bij bedrijven op de Noord-Veluwe’, dat begin 2017 van start gaat.