Nieuws

'Energieke Noord-Veluwse Bedrijven' geeft ondernemers onafhankelijk energieadvies

Gepubliceerd: 26 juni 2017

Nederland wil in 2050 energieneutraal te zijn. Om dit te realiseren zijn grote veranderingen nodig. Daarom hebben ondernemers en overheden de handen ineengeslagen voor het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven. Ondernemers kunnen zich inschrijven voor onafhankelijk advies om hun bedrijfsvoering energiezuinig te maken en te verdienen aan duurzaamheid.

Duurzaamheid voor een gezond bedrijf

Gepubliceerd: 23 juni 2017

Op donderdag 29 juni aanstaande organiseren IGEV en Rabobank Noord-Veluwe een netwerkevent met als thema 'Duurzaamheid als businessmodel'. Steeds meer bedrijven zien duurzaamheid als een voorwaarde voor een gezonde commerciële onderneming. Maar hoe maak je zelf van duurzaamheid een business model?

Risco Balkenende nieuwe algemeen directeur Inclusief Groep

Gepubliceerd: 23 juni 2017

Op donderdag 22 juni is de heer Risco Balkenende benoemd door de aandeelhouders (de gemeenten Nijkerk, Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg en Oldebroek) tot nieuwe algemeen directeur van Inclusief Groep. Hij zal 1 juli in dienst treden.

Kwaliteitsteam Veluwe biedt recreatieondernemers advies en coaching

Gepubliceerd: 23 mei 2017

Ondernemers die het recreatieve aanbod verder willen ontwikkelen of de bedrijfsvoering willen verbeteren op hun vakantiepark, kunnen een beroep doen op het Kwaliteitsteam Veluwe. In 2017 kunnen zo’n 25 bedrijven op de Veluwe deelnemen aan een begeleidingstraject.

Zwerfafvalproject Wijkhelden Noord-Veluwe verloopt succesvol

Gepubliceerd: 18 mei 2017

Op 27 april 2017 zijn de Wijkhelden gestart met het zwerfafvalproject in Elburg, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Kinderen en volwassenen zetten zich met dit project actief in om hun buurt schoner en leefbaarder te maken. Inmiddels hebben in totaal al ruim 40 volwassenen en kinderen zich aangemeld om te helpen. Dit toont de behoefte aan een goede aanpak van zwerfafval in de regio Noord-Veluwe.

 

100% Groene energie voor gemeentelijke gebouwen op de Veluwe

Gepubliceerd: 09 mei 2017

Dertien gemeenten op de Veluwe kopen vanaf 2018 100% Nederlandse groene energie in voor al haar gemeentelijke gebouwen. Onder leiding van het samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe (RNV) zetten zij hiermee een belangrijke stap richting een energieneutrale samenleving. Op maandag 8 mei 2017 ondertekenden de wethouders Duurzaamheid een contract met energieleverancier Engie uit Zwolle.

Gezamenlijke Duurzaamheidsagenda voor de komende jaren vastgesteld

Gepubliceerd: 18 april 2017

Op 27 maart 2017 zijn de portefeuillehouders klimaat en duurzaamheid bij elkaar gekomen om te praten over hoe zij een klimaatneutrale regio Noord-Veluwe gaan realiseren. De activiteiten die de gemeenten de komende jaren gaan oppakken staan beschreven in de gezamenlijke Duurzaamheidsagenda.

Integrale aanpak Vitale Vakantieparken krijgt vervolg na ondertekening bestuursakkoord

Gepubliceerd: 07 april 2017

De gemeenten op de Veluwe blijven de komende vier jaar samenwerken aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken. Op 6 april 2017 ondertekenden elf wethouders in Garderen het ‘Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken 2017-2021’. Daarmee dragen de gemeenten bij aan de ambitie van de Veluwe om weer de meest gastvrije bestemming van Nederland te worden.

Economische ontwikkeling ondersteunen

Gepubliceerd: 21 maart 2017

Voor het effectief ondersteunen van de economische ontwikkeling moet er vanuit één visie samen doorgepakt worden. Op de Noord-Veluwe is de laatste jaren vooral gediscussieerd over structuren. Belangrijk is het advies van Geert Jansen, kwartiermaker RNV 3.0, om een ‘concrete en actiegerichte inhoudelijke strategische agenda te ontwikkelen’.

Bedrijvenkringen ondertekenen convenant energiebesparing

Gepubliceerd: 20 maart 2017

De zeven bij het Noord-Veluwe Ondernemersoverleg aangesloten bedrijvenkringen en het VNO-NCW Noord-Veluwe hebben gezamenlijk het Energiebesparingsconvenant ondertekend. Hiermee beloven zij de doelstellingen van het landelijke SER Energieakkoord en het Gelders Energieakkoord positief uit te dragen naar hun achterban. Zij doen dit door voor hen verschillende informatieve bijeenkomsten te organiseren waarin ondernemers worden geïnformeerd, gestimuleerd en ondersteund bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Gezamenlijke duurzaamheidsagenda

Gepubliceerd: 16 maart 2017

Op 27 maart komen de gemeentelijke portefeuillehouders Duurzaamheid, Klimaat en Ruimtelijke Ordening uit de regio bijeen om te praten over een gezamenlijke duurzaamheidsagenda. Op deze agenda komen concrete projecten te staan die de gemeenten oppakken om als regio voor 2050 klimaatneutraal te zijn.

Controle op schoolverzuim Voorjaarsvakantie 2017

Gepubliceerd: 15 februari 2017

De consulenten leerplicht van Leerlingzaken Noord-Veluwe gaan weer controleren op luxe verzuim. Op vrijdag 24 februari 2017, de dag voor de Voorjaarsvakantie, vinden er controles plaats in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

Project ‘Regie door ouders’ start binnenkort met pilots

Gepubliceerd: 15 februari 2017

Het project ‘Regie door ouders’ richt zich op het vergroten van regie door ouders over de hulp. Om dit te bewerkstelligen wil Regio Noord-Veluwe een online communicatieplatform gaan gebruiken dat ouders zelf kunnen beheren. Ouders bepalen hierop zelf wie ze willen uitnodigen (mensen uit hun netwerk, maar bijvoorbeeld ook de huisarts, de leerkracht en de hulpverlener) en welke informatie ze met wie willen delen. Daarmee krijgen ouders de regie over de communicatie rond hun kind en krijgen ze ook de beschikking over hun eigen online dossier.

Veel belangstelling voor Gelders Energieakkoord tijdens raadsbijeenkomst

Gepubliceerd: 14 februari 2017

Op de raadsbijeenkomst van woensdag 8 februari was er veel belangstelling voor de workshop 'Regionale energiestrategie en Gelders Energieakkoord'. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk heeft tijdens de bijeenkomst de rol van GEA en de provincie toegelicht.

Eerste Romeinenfestival in Ermelo

Gepubliceerd: 14 februari 2017

Eind april vindt het eerste Romeinenfestival plaats in Ermelo. Doel van het festival is om een breed publiek kennis te laten maken met het leven in de Romeinse tijd en met het marskamp in het bijzonder. Echte Romeinen marcheren door het dorp en over de heide. Er zijn diverse activiteiten te doen en te zien. Laat je verleiden en proef Romeins brood gebakken door een lokale bakker volgens origineel recept.