Nieuws

Ondernemers Ermelo kiezen voor energiezuinige bedrijfsvoering

Gepubliceerd: 06 oktober 2017

De bedrijvenkring Ermelo, Rabobank Randmeren en IGEV organiseerden op maandag 2 oktober een succesvol mini energie(k)congres. Met Ruud Koornstra, duurzaam ondernemer en Nederlands eerste energieambassadeur, hadden ze een topspreker in huis gehaald. Meer dan 100 Ermelose ondernemers lieten zich door Koornstra, andere sprekers en collega-ondernemers informeren over de voordelen van energiebesparing en het zelf opwekken van duurzame energie.

Tweede open innovatietraject Gelderland Arbeidswijs van start

Gepubliceerd: 14 september 2017

'Op naar een duurzame economie! Anders leren en werken, hoe doe je dat?', zo luidt het thema van dit jaar. Begrippen als circulaire economie, recycling, smart industries en maatschappelijk verantwoord ondernemen passeren steeds vaker de revue. Maar wat betekent dit nu eigenlijk voor onderwijs en arbeidsmarkt? Wat voor kansen en bedreigingen zijn er? Het anders zullen moeten organiseren van leren en werken lijkt een gegeven. Maar hoe? Wilt u hierover praten en samenwerken met anderen? Kom dan op dinsdag 26 september naar de inspiratiesessie in Nunspeet!

Heel Nederland doet mee aan het grote nationale fietsonderzoek

Gepubliceerd: 12 september 2017

De Nationale Fiets Telweek organiseert van 18 tot 24 september het grote nationale fietsonderzoek. Een week lang wordt met behulp van een app gemeten hoe Nederland zich op de fiets verplaatst, met welke snelheid, op welke tijdstippen, met hoeveel tegelijk en waar de grote vertragingen zitten. De vergaarde data wordt gebruikt door overheden, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties om ons fietsnetwerk te verbeteren.

Overheid en ondernemers werken samen aan doorstroming A28

Gepubliceerd: 30 augustus 2017

De A28 is niet alleen van groot belang voor de economische ontwikkeling van het regionale bedrijfsleven, maar voor heel Noord-Nederland en de doorstroming naar Noord-Duitsland. Bestuurders van Overijssel en Gelderland, gemeenten langs de A28, de betrokken regio’s en Rijkswaterstaat zijn samen met transporteurs en ondernemers uit het gebied voor het eerst bij elkaar gekomen. Met elkaar willen ze in de komende jaren werken aan de doorstroming van de A28. Het gaat dan niet direct  om het aanleggen van meer asfalt, maar ook om slimmer gebruik van de voertuigen, van tijdstippen waar op gereden wordt en van andere vormen van vervoer.

Aantal WW'ers daalt fors eerste helft 2017

Gepubliceerd: 18 augustus 2017

Het aantal mensen dat op zoek is naar werk is gedaald en het aantal mensen met een baan is gestegen. Ook de arbeidsmarktregio ‘Stedendriehoek en Noordwest Veluwe’ doet het het afgelopen jaar goed, na een aantal jaren ruim boven het landelijk gemiddelde WW-uitkeringen te hebben gezeten. De regio zit halverwege 2017 nog slechts 0,1% boven het landelijk gemiddelde van 4,1%.

Aanpak knelpunt A28 essentieel voor behoud van gezonde regionale economie

Gepubliceerd: 21 juli 2017

Voor de economische ontwikkeling van de Noord-Veluwe (en ook de rest van Noordoost-Nederland) is een goede bereikbaarheid cruciaal. Maar door het toenemende fileprobleem op de A28 staan de ontwikkelingskansen van de ruime regio én het positieve vestigingsklimaat van de Noord-Veluwe op het spel. Overheden en ondernemers slaan de handen ineen om de regionale economie blijvend gezond te houden.

Nieuwe samenwerking op de Noord-Veluwe

Gepubliceerd: 05 juli 2017

Regio Noord-Veluwe (RNV) wordt Samenwerking Noord-Veluwe (SNV). In een nieuwe opzet willen de gemeenten Putten, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Hattem de onderlinge samenwerking verbeteren en versterken. Dat zullen de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten hun gemeenteraden voorstellen. Wanneer de raden hiermee instemmen is de nieuwe samenwerking per 1 januari 2018 een feit.

Regionale energiestrategie Noord-Veluwe krijgt stap voor stap vorm

Gepubliceerd: 29 juni 2017

De regio Noord-Veluwe heeft een routekaart waarin de paden naar een regionale klimaatneutrale energievoorziening zijn uitgestippeld. Op grond hiervan is de Noord-Veluwe gekozen als pilotregio binnen het landelijke programma Regionale Energiestrategieën. De gemeenten zijn nu bezig de routekaart in te vullen. Er is een regionale Energie Transitie Atlas gemaakt, die de mogelijkheden voor duurzame energie voor alle gemeenten weergeeft.

Vliegende start voor Centrum voor Transport & Logistiek

Gepubliceerd: 26 juni 2017

Om Transport & Logistiek te profileren als een aantrekkelijke bedrijfstak voor potentiële werknemers, heeft de provincie Gelderland een bijdrage van bijna € 100.000,- toegekend voor de activiteiten van het Centrum voor Transport & Logistiek Noord-Veluwe (CTL). Het plan werd bij de provincie ingediend door De Diamant van Midden-Nederland. De formele subsidieaanvraag verliep via Regio Noord-Veluwe. Het CTL kent een vliegende start.

Energieke Noord-Veluwse Bedrijven: onafhankelijk energieadvies voor ondernemers

Gepubliceerd: 26 juni 2017

Nederland wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dit te realiseren zijn grote veranderingen nodig. Daarom hebben ondernemers en overheden de handen ineengeslagen voor het project Energieke Noord-Veluwse Bedrijven. Ondernemers kunnen zich inschrijven voor onafhankelijk advies om hun bedrijfsvoering energiezuinig te maken en te verdienen aan duurzaamheid.

Duurzaamheid voor een gezond bedrijf

Gepubliceerd: 23 juni 2017

Op donderdag 29 juni aanstaande organiseren IGEV en Rabobank Noord-Veluwe een netwerkevent met als thema 'Duurzaamheid als businessmodel'. Steeds meer bedrijven zien duurzaamheid als een voorwaarde voor een gezonde commerciële onderneming. Maar hoe maak je zelf van duurzaamheid een business model?

Risco Balkenende nieuwe algemeen directeur Inclusief Groep

Gepubliceerd: 23 juni 2017

Op 22 juni 2017 is Risco Balkenende tot nieuwe algemeen directeur benoemd door de aandeelhouder van Inclusief Groep (bestaande uit bestuurders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek en Putten). Hij zal 1 juli 2017 in dienst treden.

Kwaliteitsteam Veluwe biedt recreatieondernemers advies en coaching

Gepubliceerd: 23 mei 2017

Ondernemers die het recreatieve aanbod verder willen ontwikkelen of de bedrijfsvoering willen verbeteren op hun vakantiepark, kunnen een beroep doen op het Kwaliteitsteam Veluwe. In 2017 kunnen zo’n 25 bedrijven op de Veluwe deelnemen aan een begeleidingstraject.

Zwerfafvalproject Wijkhelden Noord-Veluwe verloopt succesvol

Gepubliceerd: 18 mei 2017

Op 27 april 2017 zijn de Wijkhelden gestart met het zwerfafvalproject in Elburg, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Kinderen en volwassenen zetten zich met dit project actief in om hun buurt schoner en leefbaarder te maken. Inmiddels hebben in totaal al ruim 40 volwassenen en kinderen zich aangemeld om te helpen. Dit toont de behoefte aan een goede aanpak van zwerfafval in de regio Noord-Veluwe.

 

100% Groene energie voor gemeentelijke gebouwen op de Veluwe

Gepubliceerd: 09 mei 2017

Dertien gemeenten op de Veluwe kopen vanaf 2018 100% Nederlandse groene energie in voor al haar gemeentelijke gebouwen. Onder leiding van het samenwerkingsverband Regio Noord-Veluwe (RNV) zetten zij hiermee een belangrijke stap richting een energieneutrale samenleving. Op maandag 8 mei 2017 ondertekenden de wethouders Duurzaamheid een contract met energieleverancier Engie uit Zwolle.