Milieubeleid

Milieubeleid

De regio Noord-Veluwe wordt gekenmerkt door rust, ruimte en een prachtig landschap. De gemeenten werken samen aan het behoud en versterken van de sociale en fysieke kwaliteiten van de regio. Het vinden van de juiste balans tussen noodzakelijke ontwikkelingen, een goede leefomgeving en het behoud van het karakter van de regio staat centraal.

Milieubeleid op de Noord-Veluwe betreft in hoofdzaak de voorbereiding en afstemming van beleids- en uitvoeringstaken. Regio Noord-Veluwe (RNV) volgt provinciale, landelijke en Europese ontwikkelingen en vertaalt deze naar gemeentelijk beleid en uitvoering.

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

De uitvoering van taken rond milieuvergunningen, milieuhandhaving, bodem, geluid en externe veiligheid is ondergebracht bij de regionale omgevingsdienst. Door op een integrale wijze samen te werken bij de uitvoering van de milieutaken geven de regiogemeenten invulling aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving: mooier, schoner, gezonder en veiliger.

Meer informatie

Contactpersoon