Maatschappelijke stages

Maatschappelijke stages

Scholieren in het voortgezet onderwijs hoeven vanaf 1 januari 2015 niet meer verplicht een maatschappelijke stage te lopen. Echter, de samenwerkende partners op de Noord-Veluwe gaan hier mee door. Ze vinden de ervaring die het jongeren oplevert té belangrijk om ermee te stoppen. Door vrijwilligerswerk leren jongeren maatschappelijke verantwoordelijkheid te dragen. Regio Noord-Veluwe (RNV) coördineert het samenwerkingsverband voor de maatschappelijke stage.

De maatschappelijke stage houdt in dat scholieren vrijwilligerswerk uitvoeren als schoolvak. Een van de belangrijkste doelen is karaktervorming. Maatschappelijke organisaties uit de regio hebben de mogelijkheid om stages aan te bieden. Scholieren in het voortgezet onderwijs kunnen via de website mas4you zoeken naar stageplekken.

Regionale samenwerking rondom de maatschappelijke stage is wenselijk. Veel scholieren gaan niet in hun eigen woonplaats naar school, maar willen wel in hun eigen woonplaats stage lopen. Op de Noord-Veluwe werken de volgende partijen al sinds 2008 samen aan de maatschappelijke stage: de scholen in het voorgezet onderwijs, de steun(service)punten vrijwilligerswerk/maatschappelijke stage en de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde. De samenwerkingspartners gebruiken gezamenlijk de bemiddelings- en registratieapplicatie www.mas4you.nl.

Meer informatie

Contactpersoon