Projecten

Projecten

 

Afgeronde projecten

De onderstaande Noord-Veluwe Sport!-projecten zijn ingediend en toegekend door de provincie. Ze zijn inmiddels afgerond.

Vitale Werknemers

Met het programma Vitale werknemers zijn veel werkgevers en andere geïnteresseerden op de Noord-Veluwe bereikt en bewust gemaakt van de mogelijkheden rondom vitaliteit voor werknemers. Dit is gedaan door het organiseren van een aantal netwerkbijeenkomsten met diverse bedrijven uit de regio. Het project is inmiddels afgerond.

Kwik-Fit, AWL, Landstede, Rabobank, St. Jansdal ziekenhuis, Proson/ Bartiméus, Meerinzicht, Zorggroep Noord West Veluwe, Euroma, Scheer & Foppen en Regio Noord Veluwe zijn inmiddels aan de slag gegaan om hun werknemers vitaal te krijgen en houden. Veel bedrijven zoeken nog wel naar een manier om het thema structureel in te bedden in het HR-beleid. Voorkomen moet worden dat lifestyle interventies van de agenda gaan als er bezuinigingen moeten worden doorgevoerd. Er is inzicht geboden in de (regionale) leveranciers met bijbehorende kennis en dienstverlening.

Veluwe Portaal heeft dit project gecoördineerd en merkt dat het thema leeft en dat er ook nieuwe bedrijven interesse hebben in dit thema. Bedrijven kunnen de aanpak planmatig oppakken en gebruik maken van gerichte (samenwerkende) leveranciers van lifestyle interventies. Deze worden gebundeld aangeboden op de website van Veluwe Portaal. Afhankelijk van de vraag van werkgevers is het een thema waar navolging aan gegeven kan worden via het HR-netwerk van Veluwe Portaal. De provincie heeft hiervoor een bedrag van € 17.750 beschikbaar gesteld.

Beachaccommodaties Harderwijk en Oldebroek

De gemeenten Harderwijk en Oldebroek hebben beiden een aanvraag ingediend voor het realiseren van permanente beach(volleybal) accommodaties. Volleybalvereniging Harderwijk (VVH) en volleybalvereniging VZK uit Wezep maken van de accommodaties gebruik maken om er onder andere een beachvolleybalcompetitie op te zetten. Ook zijn er side-events voor beachvolleybal uitgevoerd in de aanloop naar de WK-beachvolleybal, dat in 2015 in Nederland heeft plaatsgevonden.

Skeelerbaan Heerde

In de gemeente Heerde is een prachtige skeelerbaan gerealiseerd waarop nationale en internationale wedstrijden plaats kunnen vinden.

De totale investering voor de vernieuwing van de skeelerbaan is € 625.000. De Skeelerclub Oost-Veluwe heeft zelf € 100.000 beschikbaar gesteld. De vereniging heeft bij de provincie een subsidieaanvraag van € 262.500 ingediend. Daarnaast heeft de gemeente een zelfde bedrag ingelegd.

Website van Skeelerclub Oost-Veluwe opentinnieuwvenster

Actieve en Gezonde Leefstijl Jongeren

Gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden. De jongeren zelf staan centraal en de gemeenten nemen de regie. Het project bestond onder andere uit JOGG en BOR, een methodiek en interventie die hieronder verder worden toegelicht. Daarnaast heeft er een aantal regionale campagnes plaatsgevonden.

De provincie heeft een subsidie van € 528.458 voor Actieve en Gezonde Leefstijl Jongeren beschikbaar gesteld. De methodiek JOGG is succesvol gebleken en de gemeenten hebben dan ook met elkaar besloten om ook van 2017-2020 Jongeren Op Gezond Gewicht voort te zetten.

Lopende projecten

De onderstaande Noord-Veluwe Sport!-projecten zijn ingediend en toegekend door de provincie.

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)

Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten zijn vanaf 1 januari 2014 JOGG-gemeenten (Jongeren op Gezond Gewicht) geworden. De gemeenten werken tot en met 2020 samen om het overgewicht onder jongeren terug te dringen. Hiervoor wordt de methodiek Jongeren op Gezond Gewicht ingezet.

Onder aanvoering van een regionale projectleider en meerdere lokaal aangestelde JOGG-regisseurs werken de gemeenten samen met andere instellingen (waaronder scholen, sportverenigingen en huisartsen) en private partijen (bijvoorbeeld supermarkten en woningbouwverenigingen).

Mont Ventoux On Wheels

Doel van het project Mont Ventoux On Wheels is dat jongeren met een lage sociaaleconomische status en jongeren met een beperking, met elkaar de Mont Ventoux beklimmen.

Er heeft een succesvolle beklimming plaatsgevonden op 11 juni 2015 en voor september 2017 staat er nog een beklimming op stapel. Welzijn in Elburg (WIEL) leidt het project. Meer informatie kunt u vinden op de website van Mont Ventoux On Wheels. De regio ontvangt hiervoor een bedrag van € 37.047.

Actieve en Gezonde Leefstijl Senioren

In 2015 is het project Actieve en Gezonde Leefstijl Senioren van start gegaan. In de deelnemende gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet en Oldebroek worden samenwerkingstrajecten tussen Sport en Zorg opgezet. Vanuit deze samenwerking zal er een preventienetwerk sport en bewegen voor senioren worden opgezet. Waar mogelijk wordt hierbij aansluiting gezocht bij het netwerk wat al tot stand is gekomen binnen het project Actieve Leefstijl Jeugd en Jongeren.

Daarnaast worden er sportdorpen/sportwijken gerealiseerd met als doel om een aantrekkelijk sport- en beweegaanbod voor senioren aan te creëren, de leefbaarheid in de wijk of het dorp te vergroten en de huidige voorzieningen optimaal te benutten. Het regionale aanbod voor de doelgroep zal digitaal in beeld worden gebracht via een nog te realiseren sportportaal. Ook zal er geïnvesteerd worden in het opleiden van het kader en het seniorproof maken van sportverenigingen. De gemeenten ontvangen hiervoor een provinciale subsidie van € 143.170.

Contactpersoon