Leden dagelijks bestuur

Leden dagelijks bestuur

Leden dagelijks bestuur 2014-2018

 

VanschaikH.J. van Schaik
Burgemeester van Harderwijk (voorzitter Regio Noord-Veluwe)

Portefeuille visie en ontwikkeling: omgevingsagenda, Stads- en regiocontract, externe betrekkingen.

 

 

 

KroonemanS.W. Krooneman
Wethouder van Elburg

Portefeuille welzijn, zorg en onderwijs: sociaal maatschappelijk, welzijn, transitie jeugdzorg, transitie Wmo, onderwijs en leerlingzaken, project leefbaarheid in kernen en wijken.

 

 

 

HeutinkE. Heutink-Wenderich
Wethouder van Ermelo

Portefeuille toerisme, recreatie en sport: toerisme, recreatie, sport, programmadeel economische kwaliteit Vitale Vakantieparken

 

 

 

TeeningaP. Teeninga
Wethouder van Harderwijk

Portefeuille volkshuisvesting en ruimtelijke ordening: volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, programmadeel ruimtelijke kwaliteit Vitale Vakantieparken, klimaat/milieu/energie, cultuur en erfgoed.

 

 

 

VandenbergG. van den Berg  
Wethouder van Nunspeet

Portefeuille mobiliteit en infra: verkeer en vervoer/mobiliteit/infra, openbare werken,  afval/water/riolering.

 

 

 

HoogendoornA. Hoogendoorn
Burgemeester van Oldebroek

Portefeuille economie, werkgelegenheid en arbeidsparticipatie: sociaal-economisch, transitie werk en inkomen, arbeidsparticipatie/Inclusief Groep, groene economie/IGEV.

 

 

 

LambooijH.A. Lambooij
Burgemeester van Putten

Portefeuille bedrijfsvoering: coördinatie programma Vitale Vakantieparken, bedrijfsvoering/financiën, P&O en servicetaken, vicevoorzitter Regio Noord-Veluwe

 

 

 

BezemerL. Bezemer
Secretaris