Jongeren Op Gezond Gewicht

Jongeren Op Gezond Gewicht

Gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden. Om dit voor elkaar te krijgen werken de regiogemeenten vanaf 1 januari 2014 als JOGG-regio Noord-Veluwe (Jongeren Op Gezond Gewicht) samen met de landelijke JOGG-organisatie. De gemeenten werkten in de periode 2014-2016 met dezelfde methodiek om overgewicht onder jeugd (0-19 jaar) terug te dringen. De methodiek is succesvol gebleken en de gemeenten hebben dan ook met elkaar besloten om ook van 2017-2020 Jongeren Op Gezond Gewicht tot en met 2020 voort te zetten.

Actieve en Gezonde Leefstijl Jongeren

JOGG maakte onderdeel uit van het project ‘Actieve en Gezonde Leefstijl Jongeren’ dat mede mogelijk gemaakt wordt door de provincie Gelderland. De provincie heeft onze regio hiervoor een subsidie van € 528.450 beschikbaar gesteld. Met de provincie zijn doelstellingen afgesproken die op 31 december 2016 gerealiseerd zijn in de JOGG-gebieden (bepaalde doelgroepen en wijken in de deelnemende gemeenten).

JOGG-regisseurs

Elke gemeente heeft een lokale JOGG-regisseur aangesteld. Onder aanvoering van een regionaal projectleider werken de JOGG-regisseurs aan bewustwording en gedragsverandering onder jongeren en ouders in de regio. Dit doen zij samen met de gemeenten, lokale publieke en private partijen (bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen, huisartsen, supermarkten en woningbouwverenigingen).

De komende tijd gaan de gemeenten weer hard aan de slag om JOGG een vervolg te geven.

JOGG-aanpak steunt op vijf pijlers

  • Politiek-bestuurlijk draagvlak: een gezond gewicht heeft een belangrijke plaats in het programma van het college van burgemeester en wethouders.
  • Publiek-private samenwerking: lokale bedrijven en publieke partijen zijn betrokken bij de JOGG-aanpak.
  • Sociale marketing: door met de doelgroep in gesprek te blijven sluit de JOGG-aanpak aan bij de belevingswereld van kinderen en jongeren.
  • Wetenschappelijke begeleiding en evaluatie: de activiteiten binnen de JOGG-aanpak worden gemonitord, geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd.
  • Verbinding preventie en zorg: (zorg)professionals signaleren overgewicht in een vroeg stadium en stemmen hun dienstverlening onderling op elkaar af. Zo komen jongeren met overgewicht direct op de juiste plek terecht.

JOGG-campagnes

De gemeenten werken als JOGG-regio samen om de krachten te bundelen en elkaars uitingen en activiteiten te versterken. Dit gebeurt onder andere met regionale campagnes met de thema’s zoals ‘Water Drinken’ en ‘Gratis Bewegen’. Gedurende een langere periode krijgen deze thema’s veel aandacht, wat de mogelijkheid geeft om erop aan te haken met lokale inzet en activiteiten. Om de boodschap nog krachtiger uit te dragen wordt voetballer en ambassadeur Bram van Poolen (PEC Zwolle) in de communicatie en bij regionale activiteiten ingezet.

De uitdaging is het bevorderen van een actieve en gezonde leefstijl door het aanbieden van op maat gemaakte bewegingsprogramma’s, die vervolgens opgaan in het reguliere aanbod in de wijk of woonkern en de leefstijl blijvend zullen verbeteren.

Meer informatie

Contactpersoon