Jeugd

Jeugd

De regiogemeenten hebben de ambitie om een op maat toegesneden voorzieningenpakket voor jeugdigen te realiseren. Daarbij valt te denken aan sportvoorzieningen, residentiële instellingen voor jeugdzorg, maar ook een Centrum voor Jeugd en Gezin waar ouders en jeugdigen met opvoed- en opgroeivragen terecht kunnen.

De Noord-Veluwe telt ongeveer 53.000 inwoners jonger dan 23 jaar. De meeste van hen groeien zonder al te veel problemen op. Maar er is ook een kleine groep die meer problemen ondervinden op hun pad naar volwassenheid. Zo kunnen zich bijvoorbeeld problemen voordoen op het gebied van drank- of drugmisbruik, worden kinderen het slachtoffer van huiselijk geweld, of ondervinden ze de negatieve gevolgen van het scheidingsproces van hun ouders.

De gemeenten faciliteren hiervoor instellingen die daarvoor hulp kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan verslavingszorg, maatschappelijk werk en pleegzorg.

Meer informatie

Contactpersoon