Inkoopbeleid

Inkoopbeleid

Regio Noord-Veluwe (RNV) stelt, vanwege de professionalisering van haar inkoopfunctie, alle voor u relevante informatie over inkoop op deze pagina beschikbaar. Deze informatie is vooral bedoeld voor bedrijven die een zakelijke relatie met RNV hebben of tot stand willen brengen.

Het inkoopbeleid geeft sturing aan de wijze waarop RNV inkoopt. Hierin is onder meer opgenomen hoe en op welke wijze bedrijven moeten worden benaderd voor het uitbrengen van offerte en welke uitgangspunten hierbij van toepassing zijn.

Uit het oogpunt van efficiency en effectiviteit, koopt RNV regelmatig gezamenlijk met andere gemeenschappelijke regelingen en gemeenten in onder de naam “Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV)”. Hiervoor gelden het gezamenlijke inkoopbeleid en de gezamenlijke inkoopvoorwaarden. Deze documenten zijn ook van toepassing als RNV zelf inkoopt en zijn in 2017 opnieuw vastgesteld.

Europese aanbestedingen publiceert RNV op TenderNed, het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Geïnteresseerden kunnen zich hier gratis aanmelden. Daar waar RNV besluit om gezamenlijk met anderen aan te besteden, worden deze aanbestedingen gepubliceerd op de website van ISNV.

Meer informatie

Contactpersoon