Inkoop Wmo 2017

Inkoop Wmo 2017

De Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe (ISNV) voert de inkoop Wmo uit namens de gemeenten op de Noord-Veluwe en Zeewolde. Deze aanbesteding gaat over maatwerkvoorzieningen voor individuele begeleiding en groepsbegeleiding in het kader van Wmo 2015 en hulp bij het huishouden. Het gaat om de ondersteuning van de zelfredzaamheid en de participatie van ouderen en personen met een beperking. Nieuwe instroom mogelijk is mogelijk per 1 januari 2017.

Nieuwe instroom 2017

Als uw organisatie in aanmerking wil komen voor een opdracht per 1 januari 2017, kunt u conform het gestelde in de aanbestedingseisen een aanbieding doen. Hieronder treft u de aanbestedingsstukken voor de nieuwe instroom per 1 januari 2017.

* Let op: Mocht u problemen hebben met het openen van bijlage D, dan dient u het document eerst te downloaden op uw eigen computer (klik op rechter muisknop, koppeling opslaan als).

Meer informatie

Contactpersoon