Hoofdthema's sportvisie

Hoofdthema's sportvisie

De hoofdthema's van de sportvisie Noord-Veluwe Sport! Vitale samenleving, Excellente prestaties en Economische uitstraling zijn sterk met elkaar verbonden. De thema's sluiten bovendien aan bij de regionale omgevingsagenda.

Vitale samenleving

Sport kan een belangrijke bijdrage leveren aan gezondheid, opvoeding & ontwikkeling en integratie & participatie. Kinderen, jongeren, volwassenen en senioren zouden overal in hun eigen omgeving moeten kunnen sporten.

Diverse scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs werken al met programma's die adviezen geven over verstandige eetgewoonten en aanzetten tot meer beweging. In de strijd tegen overgewicht is het wenselijk om deze programma's een vast onderdeel te laten vormen in het aanbod van alle organisaties met jeugdigen als doelgroep.

Bewegen en een actieve leefstijl houden senioren langer gezond en zelfredzaam. Naast bestaande programma's als 'Topfit!' en 'Actieve en Gezonde Leefstijl Senioren, kunnen zogeheten 'beweegtuinen' een ideaal middel zijn om ouderen in beweging te houden. Een 'beweegtuin' is een verzameling van trainingstoestellen in de openlucht en in de directe omgeving van zorgcentra en woonzorginstellingen.

De Noord-Veluwe is door het gevarieerde (cultuur) landschap met water, open ruimte, nederzettingen en bos, heide en zand uitzonderlijk rijk aan mogelijkheden voor sporten in de openlucht. Er zijn veel wandelroutes, fietspaden, klompenpaden, ruiterpaden en mogelijkheden voor de watersport. Deze routes en paden zijn veelal lokaal bekend. Het doel is om de diversiteit en bovenlokale aantrekkingskracht te vergroten en de mogelijkheden met elkaar te verbinden. Een aansluitend en overzichtelijk netwerk maakt het aantrekkelijker om de regio te voet, op de fiets, over het water of te paard te verkennen. Zowel voor de inwoners als voor toeristen die daardoor eerder zullen kiezen voor een meerdaags verblijf.

Excellente prestaties

De Noord-Veluwe zet zich in om meer faciliteiten voor sporttalenten te ontwikkelen. Sporters en sportorganisaties uit de regio kunnen gebruik maken van de faciliteiten van het Olympisch steunpunt Gelderland.
Het richt zich op talentherkenning en talentontwikkeling van potentiële topsporters. Daarnaast streeft de regio binnen het Olympisch Netwerk naar trainingscentra voor atletiek, trampolinespringen, beachvolleybal, skeeleren, handboogschieten en mountainbike/cyclecross.

Economische uitstraling

Topsportevenementen zetten gezondheid en beweging in de schijnwerpers en vormen daarmee een voorbeeld voor het publiek. Daarnaast zorgen de bezoekers voor een economische impuls en dragen de evenementen bij aan de beeldvorming van de Noord-Veluwe als een sportieve en aantrekkelijke regio. Er vindt al een aantal topsport-evenementen plaats in de regio.

De gemeenten van de Noord-Veluwe zien het belang in van fitte werknemers. De komende jaren zal samen met het bedrijfsleven geïnvesteerd worden in activiteiten als lunchwandelen, nordic walking en fietsen naar en van het werk.

Meer informatie

Contactpersoon