Erfgoed

Erfgoed

Gemeenten zijn sinds 2012 verplicht het erfgoed als belang mee te nemen in het ruimtelijke ordeningsproces (RO). In bestemmingsplannen geven gemeenten aan welke erfgoedwaarden binnen de gemeentegrenzen aanwezig zijn en hoe zij hier bij ontwikkelingen mee omgaan. Dit is een relatief nieuw aspect, waar gemeenten niet altijd goed raad mee weten. Regio Noord-Veluwe (RNV) ondersteunt de regiogemeenten daarom dit gebied.

Erfgoed is een veelomvattend begrip. Te denken valt aan gebouwde monumenten en cultuurlandschap (wallen, houtwallen, leemkuilen etc.). Voor vragen over monumenten (restauratie en onderhoud) kunt u bij de gemeente terecht.

Lokale initiatieven

Een aantal gemeenten (Putten, Harderwijk en Elburg) heeft het initiatief genomen om een cultuurhistorische waardenkaart op te laten stellen. De gemeente Nunspeet heeft een Cultuurhistorische Atlas in de maak, waarin het erfgoed in brede zin wordt belicht. Deze atlas wordt gebruikt worden als uitgangspunt van kwaliteit bij RO-vraagstukken.

Meer informatie

Contactpersoon