Energiepotentiekaart

Energiepotentiekaart

Hoe staan we er voor in de regio Noord-Veluwe? De Energiepotentiekaart laat zien dat er binnen de regio ruimte is en mogelijkheden zijn om het huidige energieverbruik voor de helft duurzaam in te vullen. Op dit moment wordt 5,3% van de regionale energie duurzaam opgewekt. Dus voor zowel duurzame energiebronnen als energiebesparing ligt er een stevige opgave.

De praktijk is natuurlijk weerbarstiger dan de theorie. Maar om een beeld van de opgave te krijgen, moet je ergens beginnen. Regio Noord-Veluwe (RNV) heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de technische mogelijkheden van wind, zon, bodem en biomassa.

Voor alle energiebronnen is gekeken wat in theorie mogelijk is. Daarna zijn onmogelijke oplossingen en locaties weggestreept. De theoretische potentie en aanknopingspunten blijven vervolgens over. Zet je deze naast het huidige energieverbruik, dan kunnen we in theorie de helft daarvan duurzaam in de regio opwekken.

Meer informatie

Contactpersoon