Economie en Arbeid

Economie en Arbeid

De regiogemeenten werken samen op de beleidsterreinen Economie en Arbeid. Een goede aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt levert een bijdrage aan economische groei. Hoe het economisch beleid lokaal is georganiseerd, verschilt sterk per gemeente. Dit moet vooral zo blijven. Per gemeente wordt bekeken hoe het lokale beleid optimaal kan worden afgestemd op wat we regionaal willen en doen.

De gemeentelijke taken worden gezamenlijk opgepakt. Het gaat dan om: bedrijventerreinen en nieuwe ontwikkelingen in het gebied. De gemeenten werken hierbij met ondernemers en onderwijs samen binnen Economic Board De Diamant. Aandachtspunten in het economische beleid zijn het vestigingsklimaat en het bevorderen van innovatie, onder andere de ambities voor Groene Economie (IGEV).

Meer informatie