Duurzaamheid

Duurzaamheid

De Noord-Veluwse gemeenten streven samen met bedrijven en inwoners naar een klimaatneutrale energievoorziening in 2050. Om dat doel te halen, ondersteunt Regio Noord-Veluwe (RNV) de gemeenten op het gebied van beleidsvoorbereiding, -afstemming en -uitvoering, belangenbehartiging en het verkrijgen van financiering.

Bij duurzaamheid ligt de nadruk op projectmatige samenwerking op het gebied van energiebesparing, opwekking van duurzame energie en groene economie. Het doel hiervan is een substantiële versnelling in de omschakeling naar een duurzame energiehuishouding, benutting van groene grondstoffen en het sluiten van kringlopen. Dat zorgt bovendien voor nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid op het vlak van groene economie.

Naast regionaal overleg op beleidsmatig niveau, organiseert RNV ook thematische bijeenkomsten. Daar stemmen de regiogemeenten zaken af, geven invulling aan gezamenlijke initiatieven en vindt er uitwisseling van kennis en ervaring plaats.

Meer informatie

Contactpersoon