Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen

De Noord-Veluwse gemeenten leveren een bijdrage aan het verduurzamen van producten en diensten. Daartoe hebben zij de verklaring Duurzaam Inkopen getekend. De regiogemeenten passen de landelijke criteria voor duurzaam inkopen hiermee toe op hun dagelijkse inkooppraktijk.

Bij de inkoop van producten en diensten zoeken de regiogemeenten naar een verantwoorde balans tussen de (milieu)criteria, beschikbare budgetten en kosten. De inkoopprocedure is vastgelegd in een handboek. Het inkoopbeleid en de procedure zijn te vinden op de website van Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe.

Wat is duurzaam inkopen?

Duurzaam inkopen gaat uit van een verantwoorde balans tussen mens, omgeving en economie (people, planet, profit). Dit betekent dat organisaties die duurzaam inkopen rekening houden met het milieu en met sociale aspecten. Met sociale aspecten wordt bijvoorbeeld gedoeld op arbeidsomstandigheden, zoals kinderarbeid. Bij milieuaspecten gaat het om het effect op het milieu bij productie (energie en materiaal), gebruik en na gebruik bij de afvoer en verwerking van het afval.

Waarom duurzaam inkopen?

Duurzaam inkopen:

  • levert een bijdrage aan een toekomstbestendige wereld;
  • creëert een markt voor duurzame producten;
  • vervult een belangrijke voorbeeldfunctie naar de omgeving;
  • levert een bijdrage aan de ambities en doelstellingen van de gezamenlijke overheden.

Meer informatie

Contactpersoon