Bestuur

Regio Noord-Veluwe (RNV) kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur stelt de begroting, de jaarrekening en de verordeningen vast. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door het algemeen bestuur worden genomen. Het dagelijks bestuur laat zich bijstaan door de secretaris.

Algemeen bestuur RNV

Het algemeen bestuur is het hoogste orgaan van RNV en telt zeventien leden. De zes regiogemeenten, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, nemen deel aan alle taken en leveren elk twee collegeleden in het algemeen bestuur.

De gemeente Nijkerk neemt deel aan de samenwerkingsregeling voor de taak sociale werkvoorziening en de gemeente Zeewolde voor de taak leerlingzaken. Deze beide gemeenten leveren ook twee collegeleden in het algemeen bestuur. De gemeente Harderwijk levert ook de voorzitter van RNV.

Het algemeen bestuur stelt de begroting, de jaarrekening en de verordeningen vast. De zittingstermijn van het algemeen bestuur loopt parallel aan de zittingstermijn van de gemeenteraden. Het algemeen bestuur vergadert vier keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het RNV-kantoor in Harderwijk.

Dagelijks bestuur RNV

Het dagelijks bestuur wordt gekozen door en uit het algemeen bestuur en telt zeven leden: één collegelid (burgemeester of wethouder) per deelnemende gemeente en de voorzitter.

Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken en het voorbereiden en uitvoeren van de besluiten die door het algemeen bestuur worden genomen. Het dagelijks bestuur laat zich bijstaan door de secretaris. Het dagelijks bestuur vergadert éénmaal per maand. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Voorzitter RNV

Voorzitter van RNV is de burgemeester van Harderwijk, de heer H.J. van Schaik. De heer Van Schaik is voorzitter van RNV sinds 28 mei 2014.

Overzicht bestuursleden