Bereikbare regio

Bereikbare regio

Regio Noord-Veluwe (RNV) maakt zich sterk voor een betere bereikbaarheid van de regio. De afgelopen jaren is de verkeersdrukte enorm toegenomen. Ondanks de reconstructie van wegen, extra rijstroken en afvlakking van de ochtend- en avondspits zijn er echter nog steeds files. Voor de Noord-Veluwe is vooral de ochtendspits op de A28 richting Amersfoort een probleem.

Een aantal keer per jaar vindt in het Vervoerberaad Noord-Veluwe bestuurlijk overleg plaats met de gedeputeerde van de provincie die verkeer en vervoer in zijn portefeuille heeft.

RNV werkt aan de onderstaande kernpunten om de bereikbaarheid van de regio te vergroten:

 • Bereikbaarheid
  • Aanpak van het knooppunt Hoevelaken, voor een betere doorstroming op de rijkswegen A1, A28 en A50
  • Bereikbare en leefbare kernen / rondwegen, het tegengaan van sluipverkeer, bereikbare bedrijventerreinen en het opwaarderen van de verbindingen met Flevoland.

 • Fietsen
  • Hoogwaardige en snelle fietsroutes, zowel binnen de regio, als naar omliggende steden als Zwolle, Amersfoort, etc.
  • Verbeteren fietsroutes voor recreant, als ook voor woon-werk en schoolgaand fietsverkeer.
  • Goede overige fietsvoorzieningen; beter beheer en onderhoud van verharding, alsmede van bewegwijzering.

 • Openbaar vervoer
  • Snelle en frequente spoorverbinding met Randstad; Intercitystop.
  • Ontwikkeling stationsgebieden.
  • Snelle en frequente busverbindingen naar omliggende steden als Apeldoorn, Zwolle, Lelystad en Amersfoort.

Meer informatie

Contactpersoon