Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

De regiogemeenten en de gemeenten Hattem en Heerde werken nauw samen op sociaal-economisch gebied. Bij die samenwerking is via De Diamant van Midden-Nederland ook het bedrijfsleven betrokken. De gemeenten hebben gezamenlijk een Regionaal Programma Bedrijventerreinen Noord-Veluwe opgesteld. Het programma is het regionaal afsprakenkader van de gemeenten op de Noord-Veluwe en de provincie Gelderland.

Tot 2020 zijn er voldoende bedrijventerreinen in de regio. Alleen in Ermelo en Putten wordt krapte ervaren, omdat in deze gemeenten geen nieuwe kavels meer beschikbaar zijn.

Wanneer gemeenten behoefte hebben aan nieuwe terreinen, passen ze de SER-ladder toe. Eerst wordt dan nagegaan of herstructurering van verouderde terreinen of intensivering van het bestaande gebruik soelaas biedt. Pas als dat niet het geval is en er ook in de regio geen passend terrein beschikbaar is, dan kan er een nieuw terrein worden ontwikkeld. Een overzicht van de beschikbare terreinen kunt u vinden op de website van de provincie.

Herstructurering van verouderde bedrijventerreinen

De gemeenten stellen jaarlijks een regionale herstructureringsopgave op voor de komende jaren. Daarmee geven ze niet alleen inzicht in de verbeteringsplannen; de opgave dient tevens een onderbouwing van subsidieverzoeken door de provincie. De bedrijventerreinen op de Noord-Veluwe zijn van een relatief goede kwaliteit. De mate van veroudering valt mee, mede dank zijn het actieve herstructureringsbeleid.

Meer informatie

Contactpersoon