Basismobiliteit - ViaVé

Basismobiliteit - ViaVé

Voor gemeenten op de Noord-Veluwe is de bereikbaarheid van voorzieningen een essentieel onderdeel van de leefbaarheid. Regio Noord-Veluwe (RNV) is daarom betrokken bij plannen ter verbetering van openbaar vervoer in de regio. Vanaf 1 januari 2017 is Regiotaxi Gelderland overgaan in regionale basismobiliteit ViaVé. De provincie richt zich hiermee op het kernnet van het openbaar vervoer. Voor de klant is er weinig veranderd. Vanaf 1 januari 2017 biedt ViaVé ritten van dezelfde kwaliteit en hetzelfde gemak als de reiziger gewend was.

Inwoners van de Noord-Veluwe moeten gebruik kunnen maken van (openbaar) vervoer waarmee ze zich zo zelfstandig mogelijk kunnen verplaatsen tegen een redelijk tarief. Noot Touringcar Ede BV–Regie Centraal BV neemt alle vervoersaanvragen van het vraagafhankelijk vervoer aan, plant ze en zet deze uit bij de vervoerders. De vervoerders Taxicentrale Zwolle BV, Taxicentrale Witteveen BV en Munckhof Taxi BV beperken zich tot het rijden van ritten.

In de loop van 2017 en 2018 zal ViaVé ook verschillende vormen van vervoer, zoals leerlingenvervoer, jeugdvervoer en dagbestedingsvervoer efficiënt gaan combineren. Vooralsnog wordt het beheer ondergebracht bij Regio Noord-Veluwe.

Basismobiliteit

Basismobiliteit is de (vervoer)voorziening waarbij iedereen zich zelfstandig kan verplaatsen tegen een redelijk tarief. Om basismobiliteit op de Noord-Veluwe te garanderen organiseren de betrokken gemeenten deze vanaf 1 januari 2017 zelf. Hattem en Heerde sluiten aan bij basismobiliteit regio Stedendriehoek; de andere zes gemeenten organiseren en vormen basismobiliteit Noord-Veluwe.

ViaVé

Bij de regiecentrale en het nieuwe vervoer hoort een geschikte titel. Een naam die de zes gemeenten van de regio Noord-Veluwe aan elkaar verbindt, die de lading dekt en zorgt voor draagvlak bij de gebruikers.

De identiteit is als volgt geformuleerd: “van start tot stop een betrouwbare vervoerder. Kom, reis met ons! Hier bent u in veilige handen. Wij vinden het belangrijk dat u zo volwaardig en zelfstandig mogelijk deel kan nemen aan de samenleving. Wij zorgen voor een gezellige, betaalbare reis. Uw vervoer is onze roeping!”

De achterliggende gedachte van de naam ViaVé is als volgt: ‘Via’ staat voor weg, verbinding, van – naar. ‘Avé’ is Latijn voor ‘hallo’ en drukt een begroeting, een welkom uit. De tweede V is multi-interpretabel en staat voor Veluwe, Veilig, Vertrouwd, Vervoer. Het is een titel die aantrekkelijk klinkt, zachte letters heeft en waarin een welkom verpakt zit.

Meer informatie

Contactpersoon