Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wil dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig meedoen in de maatschappij. Voor bepaalde groepen mensen is dit niet altijd gemakkelijk. Denk aan ouderen of mensen met een lichamelijke of psychische beperking. Deze mensen kunnen ondersteuning van de gemeente krijgen. Zo kunnen ze zo veel mogelijk zelf blijven doen.

Bij de voorbereidingen en de inkoop van maatwerkvoorzieningen werken de gemeenten op de Noord-Veluwe en Zeewolde samen. Ook delen gemeenten hun ervaringen in regionaal verband.

Meer informatie

Contactpersoon