Toekomst regionale samenwerking (RNV 3.0)

Toekomst regionale samenwerking (RNV 3.0)

De samenwerking van de gemeenten op de Noord-Veluwe krijgt een andere invulling. In opdracht van de gemeentebesturen en de provincie Gelderland heeft Geert Jansen als kwartiermaker onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van toekomstige samenwerking.

Geert Jansen heeft zijn eindadvies op 12 januari 2017 aangeboden aan Jan Markink (gedeputeerde van de provincie Gelderland) en Harm-Jan van Schaik (voorzitter van de stuurgroep en voorzitter van RNV).

De gemeenten werken nu een nieuwe vorm van samenwerking uit. Naar verwachting komen zij voor de zomer met een transitieplan.