Toekomst regionale samenwerking (SNV)

Toekomst regionale samenwerking (SNV)

De samenwerking van de gemeenten op de Noord-Veluwe krijgt een andere invulling. In opdracht van de gemeentebesturen en de provincie Gelderland heeft Geert Jansen als kwartiermaker onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van toekomstige samenwerking.

Geert Jansen heeft zijn eindadvies op 12 januari 2017 aangeboden aan Jan Markink (gedeputeerde van de provincie Gelderland) en Harm-Jan van Schaik (voorzitter van de stuurgroep en voorzitter van RNV).

De gemeenten hebben nu het uitvoeringsplan voor het inrichten van de nieuwe samenwerking SNV gereed. Het is de bedoeling dat per 1 januari 2018 RNV is opgeheven en dat de samenwerking dan in de nieuwe vorm verder gaat.