De kracht van de Noord-Veluwe

De kracht van de Noord-Veluwe

De Noord-Veluwe is een economisch sterke regio. Dit blijkt uit het onderzoek ‘De kracht van Oost-NL’ in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel. In dit onderzoek hebben zes spraakmakende wetenschappers de concurrentiepositie van Oost-Nederland geanalyseerd.

De onderzoekers noemen de Noord-Veluwe een verborgen kampioen. De regio doet het als ‘tussengebied’ onverwacht goed. Het is onverwacht omdat veel mensen denken dat de steden met al hun innovaties de motoren van de economie zijn. Echter, wij zijn goed in sociale innovatie. Sterke punten zijn de gunstige ligging die voor een aantrekkelijk internationaal vestigingsmilieu zorgt en de hoge arbeidsmoraal.

Groeikansen

Volgens de analyse hebben de sectoren agro-food, logistiek en handel de grootste groeikansen. Voor de Noord-Veluwe is het belangrijk dat we verbinding zoeken met krachtige kerncompetenties in onze buurgemeenten/regio's, en dan vooral met Amersfoort-Utrecht. Er is in Nederland namelijk veel aandacht voor de stedelijke economie. Daar zit in absolute termen de motor van innovatie en werkgelegenheid.

Lelystad Airport

De ontwikkeling van Lelystad Airport wordt komend jaar letterlijk zichtbaar. Dit is het moment om meer aandacht te vestigen op het economisch perspectief. ‘Regio branding’ speelt een grote rol in het bewust maken van relevante partijen. De ontwikkeling van Lelystad Airport brengt economische potentie met zich mee.

Lelystad Airport draagt als leisure luchthaven bij aan het imago en de ontsluiting van het gebied. Voor bestaande bedrijven schept dit potentie om te groeien en tegelijkertijd maakt het de regio aantrekkelijker voor het vestigen van nieuwe ondernemingen. Echter, deze economische ontwikkelingen zullen niet vanzelf maximaal voortkomen uit de ontwikkeling van Amsterdam Lelystad Airport. Als overheden (in afstemming met triple helix samenwerking) zich inzetten en samenwerken kan de spin-off worden vergroot.

Gemeenschappelijke agenda

Belangrijk is een gemeenschappelijke agenda. Deze agenda zal gebaseerd moeten zijn op een gedeelde ambitie om de economische kansen die de ontwikkeling van Lelystad Airport biedt, te verzilveren. Om de agenda vorm te geven is het gewenst om met professionals en stakeholders rond de thema’s bereikbaarheid & infrastructuur, recreatie & toerisme en onderwijs & kennisontwikkeling bijeenkomsten te organiseren om kansen te verkennen. Samen met Lelystad Airport, het bedrijfsleven en het onderwijs in de regio kan gekeken worden waar men behoefte aan heeft en waar economische kansen liggen.

 Meer informatie