De Diamant van Midden-Nederland

De Diamant van Midden-Nederland

De Diamant van Midden-Nederland bundelt de krachten van ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale overheden in de vorm van een kennis- en netwerkplatform. De naam verwijst naar de schitterende facetten van de Noord-Veluwe. Een aantrekkelijke regio om te ondernemen, te werken, te wonen, te leren en te recreëren.

De Diamant van Midden Nederland

De Diamant van Midden-Nederland bestaat uit twee 'pijlers': innovatie (Innovatiehuis De Diamant en fieldlabs) en vestigingsklimaat (regiobranding).

Het samenwerkingsverband is opgericht om de regionale economie te versterken. Regio Noord-Veluwe (RNV) faciliteerde dit proces. Economische ontwikkeling is noodzakelijk om de kwaliteit van onze bedrijvige regio te behouden, in samenhang met het prettige leefklimaat.

Meer informatie