Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV)

Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV)

Innovatiecentrum Groene Economie Noord-Veluwe (IGEV) is een programmatische samenwerking tussen ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheid met als doel: een economisch vitale en schone regio. Wij zetten hierbij in op een versnelling in de transitie naar een duurzame energiehuishouding, het gebruik van groene grondstoffen en het stimuleren van de lokale werkgelegenheid. Concreet: ondersteuning van Noord-Veluwse initiatiefnemers (ondernemers en organisaties) bij ontwikkeling en realisatie van hun duurzame initiatieven.

De activiteiten van IGEV zijn ondergebracht in drie functionaliteiten.

Kennisdeling & netwerkontwikkeling

In de regio Noord-Veluwe is er behoefte bij ondernemers, organisaties en instellingen aan nieuwe netwerkpartners en het regionaal delen van kennis en ervaring op het gebied van energietransitie en circulaire economie. IGEV organiseert daarom regionale netwerkevents, thematische kenniskringen en de Veluwse Innovatieprijs.

Inzetten op kennisdeling en netwerkontwikkeling helpt de plannen en ideeën van ondernemers/bedrijven verder te laten rijpen, versnellen en concretiseren. Het inspireert, creëert een actief regionaal netwerk en draagt bij aan een het juiste innovatie klimaat. Dit alles met als einddoel om nieuwe (innovatieve) samenwerkingsprojecten te initiëren, dus nieuwe business.

Projectondersteuning

IGEV helpt initiatiefnemers van duurzame energieprojecten die een extra zetje nodig hebben om tot uitvoering te komen. De ondersteuning bestaat concreet uit het inbrengen van inhoudelijke expertise en kennis en advisering over projectontwikkeling, business case en financiering.
Naast de ondersteuningsaanvragen van ondernemers en andere initiatiefnemers (woningbouwcorporaties, waterschap, scholen, verenigingen, energiecoöperaties e.d.) voor hun projecten op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie ligt de focus op de volgende thema’s:

  • verduurzaming gemeentelijke gebouwen;
  • energiebesparing en decentrale opwekking bij bedrijven;
  • ruimtelijke inpassing duurzame energieopwekking per gemeente;
  • energieneutraal maken bestaande particulier woningen.

Innovatie support

IGEV richt zich op ondersteuning van innovaties en start-up-bedrijvigheid, voornamelijk op het gebied van biomassa voor groene grondstoffen en energie, duurzame agro-productie en het sluiten van ketens.

Innovatie support omvat verkenning van samenwerkingspartners, opstellen van business cases, subsidieadvies, ondersteuning van consortiumvorming en overleg met bevoegd gezag (bestemmingsplan, vergunningverlening). Naast de ondersteuningsaanvragen van innovatieve ondernemers richt IGEV zich in de komende periode vooral op de volgende thema’s:

  • houtige biomassa voor duurzame warmte;
  • monovergisting en mest-/digestaatbewerking;
  • verwaarding organische industriële restproducten.

Organisatie

Beeldmerk IGEVDe uitvoering van de activiteiten van IGEV vindt plaats vanuit Regio Noord-Veluwe, in samenwerking met verschillende ondernemers in de regio, acht gemeenten, onderwijs en De Diamant van Midden Nederland. IGEV participeert in het Innovatiehuis De Diamant. De gemeenten die meedoen zijn: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek en Putten. 

Meer informatie

Contactpersoon